Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se konala 19. až 21. června 2015 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Středoškolská odborná činnost je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně.

Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Jedním z vítězů byl i gymnazista Jan Habásko z Prahy.

Proč jste se přihlásil do celostátní přehlídky?

Znalost povahy a zákonitostí nervového impulzu a jeho přenosu a také znalost neurotransmiterů, jejich vlastností, receptorů, agonistů, antagonistů, úlohy a vlivu na náš organismus patří 
k důležitým faktorům při vzdělávání biologů, chemiků a především lékařů. Nejen 
z těchto důvodů jsem se rozhodl zpracovat práci a prezentaci, které se k těmto tématům vztahují. S tématem jsem se seznámil při četbě odborného článku o epilepsii a její etiopatogenezi na internetu, kde jsem se poprvé setkal s termínem neurotransmitery. Začal jsem se o ně blíže zajímat a zjišťovat si o nich nějaké informace. Čím více jsem se o nich dozvěděl, tím více mě fascinovaly.

Řekněte prosím našim čtenářům, co bylo hlavním cílem vašeho projektu?

Hlavním cílem mého projektu bylo vytvoření takové platformy, která může být využita jako didaktická pomůcka pro pedagogy i studenty středních a především vysokých škol. Jedná se o poměrně obtížné a velmi obsáhlé téma, které je složité jak na představu, tak i na pochopení, a proto jsem se rozhodl vytvořit takovou pomůcku, která by byla názorná, komplexní, odborně přesná a zároveň ještě pochopitelná a využitelná na co nejširším spektru škol.

Co vaše učební pomůcka středoškolským a vysokoškolským studentům nabízí?

Hlavním takzvaným produktem mé pomůcky jsou tři prezentace v programu PowerPoint. Jedná se o středoškolskou, vysokoškolskou výkladovou a vysokoškolskou studentskou verzi. Mezi sebou se liší hloubkou obsažených informací a také prostřednictvím rozličných animací, které jsem vytvořil, schémat, vzorců, textů a obrázků mají studentům pomoci danou problematiku lépe pochopit a pedagogům usnadnit výklad této látky. Prezentace jsou navíc doplněny podrobným manuálem, kde je možno nalézt i odkazy na příslušné kapitoly v tištěné verzi mého projektu, který slouží jako učebnice, a je doplněn schématy, vzorci a dalšími ilustracemi.

Jaké znalosti naopak její úspěšné používání vyžaduje?

Kvůli značné složitosti tématu je vhodná předchozí znalost základů organické chemie a především biochemie, protože se ve své práci věnuji i metabolismu příslušných neurotransmiterů a dalším tématům, kde je znalost biochemie potřebná. Z toho důvodu je práce v případě středních škol určena až pro semináře biologie a chemie vyššího gymnázia, popřípadě pro zvídavé a nadané studenty. Na vysokých školách by ale tato pomůcka našla větší uplatnění. Mohla by být využívána při výuce na vysokých školách s přírodovědným zaměřením včetně lékařských fakult, pro které je pomůcka primárně určena.

Vaše pomůcka existuje 
i v elektronické podobě. Neprojevila o ni již zájem některá firma, která se výrobou didaktických pomůcek zabývá, tím spíše, že nic podobného na trhu dosud není?

Zájem o moji pomůcku zatím žádná firma neprojevila. Konzultanti mé práce mi ovšem řekli, že bych měl zkusit nějakou takovouto firmu, popřípadě přímo nějakou fakultu, oslovit, jestli by neměla zájem moji pomůcku využívat. V současné době ji má k dispozici doktor Jan Trnka, který vyučuje biochemii na 3. Lékařské fakultě Karlovy univerzity, který je konzultantem mého projektu. Dále ji mají k dispozici profesoři chemie a biologie na mém gymnáziu.

Miroslav Žák