Až policejní hlídka, přivolaná občany a strážkyní přírody, ukončila včera kácení stromů v parku Jezerka v Praze 4. To si objednala městská část Praha 4 na základě dendrologického posudku od soudního znalce v oboru dendrologie, který si nechala vypracovat po zřícení dvou stromů v minulých týdnech.

V první etapě mělo být pokáceno 15 stromů a jednomu měly být redukovány větve, ve druhé etapě mělo být pokáceno až 44 stromů, především akátů a vrb.

Již v sobotu, hned po zahájení prací, byla občany na místo povolána Česká obchodní inspekce. „Do parku Jezerka dorazila ředitelka ČIŽP Eva Tylová a vedoucí Oddělení ochrany přírody Karel Kerouš. Na místě shledali, že firma kácí stromy neodborně a nedokáže předložit příslušná povolení. Proto kácení stromů zastavili,“ informovala Deník mluvčí České inspekce životního prostředí Ivana Awwadová.

V pondělí ovšem firma Rossy service v kácení pokračovala. „Opět nám volalo mnoho lidí, takže jsem urychleně dorazila na místo a z pozice strážkyně přírody jsem kácení zastavila a přivolala policejní hlídku,“ říká Renata Vikartová, vedoucí referátu vnějších vztahů ČIŽP. Posléze do parku dorazili i pracovnice městského úřadu, majitelé firmy Rossy service a vedoucí Oddělení ochrany přírody Karel Kerouš.

„Akce není legislativně připravena a já ji zastavuji,“ prohlásil Kerouš a pokračoval: „Zpochybňuji dobu kácení, posudek si Praha 4 měla nechat vypracovat dříve. Začít kácet na konci března, kdy již dávno skončilo období vegetačního klidu, a na stromech hnízdí ptáci, je barbarství.“

„Jak jsme měli postupovat, když nám dva stromy spadly a posudek hovořil o havarijním stavu dalších stromů?,“ ptali se inspektorů pracovnice úřadu. „Když pominu nedodržení zákonných lhůt oznámení a načasování kácení, firma se zachovala velice neodborně. Měla například povolat specialistu ornitologa, který by vyloučil případné zabití hnízdících ptáků. A hlavně, poté, co jsme kácení v sobotu zastavili, neměla v něm vůbec pokračovat,“ odpověděl Kerouš.

„Jsem z toho zděšen. Viděl jsem zde již hnízdit ptáky a pak přišlo takové kácení. V sobotu zde i lidé brečeli, když viděli ty ležící stromy. Tato akce určitě znehodnotila práci radnice za poslední dva roky,“ popisoval smutně své pocity Petr Kubík z blízké Horní ulice.

„My pouze káceli označené stromy na základě smlouvy s radnicí Prahy 4. Uznávám, že pracovníci měli mít u sebe povolení. To je naše chyba, ale nyní si to mezi sebou musí vyřešit Praha 4 a Česká inspekce životního prostředí,“ reaguje na výtky výkonný ředitel společnosti Rossy service Jan Pouzar.

Celý den tak pracovníci České inspekce životního prostředí v čele s ředitelkou Evou Tylovou obcházeli jednotlivé stromy označené ke kácení a posuzovali s nezávislými odborníky v oboru dendrologie jejich stav. „Z těchto stromů bylo vybráno 7 až 10, které budou pokáceny, protože stojí blízko chodníků a mohly by ohrozit veřejnost. O zbývajících bude rozhodnuto ve správním řízení, které bude muset být oznámeno na vývěsce a do kterého se budou moci přihlásit různé nevládní organizace a iniciativy,“ sdělila Vikartová. „Ať již toto řízení dopadne jakkoliv, stromy budou moci být pokáceny až v době vegetačního klidu a ne v době hnízdění ptáků,“ zakončuje Tylová.