Tyto stromy zároveň znemožňovaly dokončení úprav chodníků v této části Moskevské. Stávající stromy měly výrazné kořenové náběhy a v rámci dláždění by došlo k jejich zásadnímu poškození.

Též dojde k určité výškové úpravě prostoru v návaznosti na již realizovanou zastávku MHD. Z tohoto důvodu byla zvolena kompletní obnova prostoru, která byla vázána i na období vegetačního klidu.

V průběhu prvního pololetí roku 2015 bude dokončena úprava chodníků spolu s výsadbou 12 nových stromů. V jarních měsících bude realizována výsadba dalších 13 stromů na nově upraveném Vršovickém náměstí. Celkově tak dojde v rámci revitalizace ulice Moskevská k výsadbě 57 nových stromů.

Čtěte také: V Moskevské ulici přibyly nové stromy, kácení čeká pět akátů

V Moskevské ulici lze zaznamenat pokračující práce na revitalizaci tohoto významného veřejného prostranství. Byla prováděna výsadba jasanů do prostoru nově upraveného Heroldova náměstí při ulici Krymská, zároveň proběhla dosadba stávajícího stromořadí v úseku od ulice Holandská až po ulici Kavkazská.

Při realizaci byl zachován stávající druh stromů, tedy kultivar lípy, který lépe snáší městské prostředí. V rámci této fáze sadových úprav byla zrealizována výsadba celkem 32 nových stromů.