Podle Lesů Praha jsou ve Stromovce zničené lavičky a graffiti na zdech, vytrhané odpadkové koše, na dětských hřištích našli po zimě pracovnicí městské organizace rozbité herní prvky. A trpí i příroda - poškozené jsou trávníky, záhony i stromy. 

„Na svědomí to mají vandalové a neukáznění návštěvníci parku, kteří nedodržují návštěvní řád ani pravidla slušného chování. Náprava škod v parku přitom stojí hlavní město Prahu nemalé finance a naši organizaci coby správce parku také mnoho práce navíc,“ uvedla mluvčí Petra Fišerová.

Podle Fišerové se na neukázněné návštěvníky snaží dohlížet pravidelné hlídky městské policie i zaměstnanci pražských Lesů, ale bohužel nedokážou ohlídat celý park najednou. Správce Stromovky proto prosí návštěvníky, kteří by při procházce parkem narazili na jákekoliv porušování návštěvního řádu, aby kontaktovali strážníky na lince 156. „Děkujeme všem, kteří se na vandalismu nepodílejí a jsou ohleduplní nejen k vybavení pražských parků, ale také k ostatním návštěvníkům, kteří v městské zeleni hledají relaxaci i odpočinek,“ uzavřela mluvčí Fišerová.

Znáte desatero pravidel pro návštěvníky parku? ptají se Lesy hl. m. Prahy.

V Královské oboře Stromovka je zakázáno: 

  • rozdělávat otevřené ohně na celém území parku, grilovat mimo určená pikniková místa.
  • odhazovat a nechávat odpadky mimo odpadkové koše či jinak znečišťovat park.
  • využívat jako záchod jiná než určená místa.
  • vstupovat do záhonů a na jiná označená místa.
  • nechávat mimo určená místa volně pobíhat psy a dovolovat jim honit volně žijící živočichy.
  • nechávat na místě výkaly po svém psovi.
  • poškozovat schodiště, zábradlí, lavičky, informační tabule a další vybavení parku.
  • poškozovat stromy, keře, květiny či trávníky v parku.
  • plašit a odchytávat volně žijící živočichy.
  • nerespektovat pokyny zaměstnanců správy parku a znemožňovat pohyb jejich vozidel.