V letošním roce byly také v parku vysázeny některé nové stromy a probíhala celková rekonstrukce cest. V letech 2016 – 2017 probíhala rehabilitace trávníků na celkové ploše 93 tisíc metrů čtverečních. Na dětském hřišti bylo obnoveno pítko a vybudována fontána v novém rybníce.

Nová mola i oprava rybníků 

V roce 2015 se začalo s opravou tří rybníků včetně Rudolfovy štoly, ze které se rybníky napájí. Loni byly na podmáčených loukách vybudovány dva nové rybníky o celkové ploše přes  13 200 metrů čtverečných. Byla také prokopána nová koryta, která staré a nové rybníky propojila do jedné soustavy.

Celkově bylo vytěženo a odvezeno 17 700 metrů krychlových bahna. Byla také postavěna dvě nová dřevěná mola. „Stromovka je nejvýznamnějším pražským parkem a jsem proto ráda, že se nám ji daří neustále rozvíjet. Byly opraveny existující rybníky, ale také jsme vybudovali nové, zrekonstruovali jsme cesty a postavili schodiště. Velká rekonstrukce centrální části ale není jedinou změnou, která se ve Stromovce odehrává. Nevyužitou část výstaviště jsme připojili k parku, čímž jsme ho zvětšili o 23 tisíc metrů čtverečních, ale hlavně se konečně začalo s dlouhé roky odkládanou rekonstrukcí Šlechtovy restaurace,“ řekla v pátek primátorka Adriana Krnáčová.

„Šlo o největší investiční akci ve Stromovce za poslední desítky let a doufám, že nyní bude v centrální části parku Stromovka na dlouhé roky klid, protože žádná podobně veliká akce už nebude potřeba,“ doplnila ji radní Plamínková. V rámci prací bylo ve Stromovce nalezeno historické napajedlo pro koně, repasováno na kašnu.