Budoucí zelený pás má odstínit chystanou silnici i od stávající zástavby. „Lockdown ukázal, jak důležité pro život Pražanů jsou parky a lesy, které v hlavním městě máme. Jsou to oblíbená místa, která lidé využívají pro rekreaci, sport nebo toulky přírodou. Například návštěvnost Stromovky během šíření koronaviru stoupla o 120 procent. Proto je důležité vytvářet nové možnosti pro trávení volného času v přírodě,“ uvedl k projektu primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly/STAN) a dodal, že věří, že si oblast Lítožnice lidé také oblíbí.

Celá oblast prochází velkou proměnou. Loni tam vznikl nový rybník a úpravou prošlo koryto Říčanského potoka. Vedle nových meandrů přibylo i několik tůní, a tak je celá oblast ideálním útočištěm pro mnohé druhy mokřadní fauny a flóry.

Krajinný park v Ladech na území mezi Biologickým rybníkem, Xaverovským rybníkem a dálnicí D8.
Praha zabodovala. Patří mezi nejzelenější města na světě

Postupně tak vzniká přírodní mozaika vodních ploch, lesíků a alejí, která je atraktivním cílem vycházek. „Výsadbou dřevin v oblasti Lítožnice letošní jarní etapa zalesňování teprve začíná. Celkově plánujeme během jara vysadit přes 112 tisíc sazenic lesních dřevin a z toho přes 74 tisíc sazenic bude právě na nových, původně nelesních plochách. Dalších 38 tisíc sazenic pak půjde do země na pasekách ve stávajících lesích, které vznikly po odstraňování stromů uschlých, nemocných či napadených kůrovcem,“ doplnil ředitel Lesů hl. m. Prahy Ondřej Palička.