O pokácení asi 50 starých stromů rozhodly Lesy hl. města Prahy a Praze 10 se podařilo domluvit, aby nově vysazené stromy byly stejného druhu, jako ty pokácené. Pro obnovu stromů byla vypracována projektová dokumentace a té předcházel dendrologický průzkum. Průzkum ukázal, že většina stromů je ve velmi špatném stavu, i vlivem stáří a stresovým prostředím rušné ulice. Část stromořadí byla také už napadena dřevokaznou houbou.