„Cílem je koordinovat záměry soukromých investorů se zájmy Prahy. Studie pomůže nastavit plán dalších kroků v území tak, aby vznikla kvalitní část města, která se vhodně napojí na své okolí a zároveň bude přínosem pro obyvatele území,“ uvedl už dříve náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Jedna z hlavních žižkovských tepen vede údolím mezi Parukářkou a Olšanskými hřbitovy. Lepší prostupnost území a propojení zelených ploch pro chodce a cyklisty je jedním z témat studie. Podél Olšanských hřbitovů má vzniknout liniový park, který propojí Olšanské náměstí s novou čtvrtí u nákladového nádraží.

Samotné náměstí, které má dnes podobu velké křižovatky, by mělo projít revitalizací a dostat znovu vzhled náměstí, například jednotnou dlažbou. Na jeho okraji by měl být v menší rozloze obnoven i původní rybník. Na opačném konci ulice u nákladového nádraží má rovněž vzniknout náměstí.

Součástí Olšanské ulice by měly být také prvky takzvané modrozelené infrastruktury, kam patří například výsadba nového stromořadí či systém hospodaření s dešťovou vodu. V Olšanské má být vysazeno stromořadí olší, což si vyžádá i přeložky inženýrských sítí.

S proměnou ulice a jejího okolí se počítá v příštích deseti letech. Mnohem dál než oživení Olšanské jsou plány na proměnu navazujících ulic Táboritská a Seifertova.

Jan Šindelář