„Tropická léta nám ukazují, že je nutné město ochlazovat a aktivně v ulicích vysazovat stromy. Ideálním řešením je právě dosadba do neúplných alejí, kde stromy historicky byly. Nesmíme také zapomínat na zelené pásy podél komunikací, kde tvoří hlukovou bariéru a zelený prachový filtr,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

„Důležitá je pro nás i kvalitní péče a ochrana stávajících alejí. Nesmí se stávat, že kvůli rekonstrukcím mají mizet aleje, jako tomu mohlo být v Lužické. Naopak, v rámci rekonstrukcí se jim má dostat vyšší ochrany a lepšího životního prostoru,“ doplnil.

Výsadbu stromů včetně následné péče zajišťuje TSK v rámci dotace od Městské části Praha 2, která pro tento rok činí 1,3 milionu korun a jedná se již o pátou etapu dosadby.

Obnova zeleně - účelně vynaložené prostředky

„Přestože stromy v ulicích by měly být v péči hlavního města Prahy, bereme jako městská část iniciativu do svých rukou a budeme v tom pokračovat. Každoročně z rozpočtu městské části uvolňujeme potřebnou částku na obnovu zeleně a já jsem i s ohledem na neutěšenou situaci uličního stromořadí jednoznačně přesvědčen o účelnosti vynaložených prostředků. Zároveň jsem rád, že momentální krizová situace kolem pandemie naše plány s podzimní výsadbou nenarušila,“ říká místostarosta Václav Vondrášek, který má oblast životního prostředí ve své gesci.

TSK ve spolupráci s Odborem životního prostředí Prahy 2 vytipovala 21 uličních stromořadí, kde bude dosazeno celkem 32 stromů. Podzimní výsadba se uskuteční v termínu od 16. listopadu do 15. prosince 2020 v ulicích Americká, Anny Letenské, Balbínova, Belgická, Budečská, Čerchovská, Čermákova, Dykova, Horská, Chodské, Kladská, Koperníkova, Lublaňská, Na Kozačce, Na Slupi, Sázavská, Studničkova, Šafaříkova, Šumavská, Uruguayská a Vyšehradská.

Všechny návrhy nových druhů stromů jsou konzultovány s Odborem památkové péče pražského magistrátu a k výsadbě se vybírají takové druhy, které jsou adaptabilní a schopné přežívat v současném horkém klimatu města.

Pokračování na jaře

Dále je v plánu výsadba šesti stromů v ulici Chodské, kde je nutné nahradit některé stromy turecké lísky novým druhem, který bude odolnější v těžkých podmínkách intravilánu města. Takovým stromem má být jilm Ulmus Lobel.

V rámci výsadby se počítá i s tříletou následnou péčí, která zahrnuje nejen pravidelnou zálivku stromů, ale i výchovné řezy stromů a úpravy rabátek. Kolem nově vysazených stromů budou upravena rabátka s propustnými mlatovými povrchy, které byly vybrány z důvodu snadnější údržby a úklidu a také kvůli zajištění zasakování vody ke stromům.

Spolupráce MČ Praha 2 a TSK na výsadbě stromů bude pokračovat i na jaře 2021 šestou etapou, kdy je naplánována výsadba cca 30 stromů. Prozatím je v plánu stromy vysadit v ulicích Albertov, Anny Letenské, Mánesova, Sázavská, Španělská a Kunětická.