„Také oslava 100 let Československa je příležitostí si uvědomit význam průmyslu v českých zemích na jejím vzniku a další úspěšné budoucnosti České republiky. Proto potřebujeme hlavně kvalifikované odborníky, jejichž příprava začíná studiem Fakulty strojní ČVUT,“ říká děkan fakulty Michael Valášek.

Od 10.00 a 13.00 hodin proběhnou přednášky o studiu, během kterých promluví děkan, proděkan pro pedagogiku Jan Řezníček, ale také studenti fakulty, kteří představí aktivity, kterých se účastní během studia. Po každé z přednášek bude možnost zamířit na komentovanou prohlídku fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří.

Seznam laboratoří a pracovišť, které půjde navštívit:

  • Ústav strojírenské technologie ► Svařovací pracoviště s robotem FANUC; Ukázka výroby odlitků z hliníkových slitin; Ukázka výroby výkovku ručním a strojním kováním.
  • Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie ► Laboratoř souřadnicového měření; Laboratoř aditivních technologií; Ukázka využití kolaborativního robota ABB YuMi.
  • Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky ► Laboratoř mechaniky a mechatroniky (nové komponenty strojů se zvýšenými mechanickými vlastnostmi) a Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky (studium biomechaniky cév a jejich náhrad)
  • Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky ► Cirkulační aerodynamický tunel; Modelová chladicí věž; Ukázka z programu Výzkumu a vývoje bezpilotních prostředků; Ukázky vysokoškolských kvalifikačních prací.
  • Ústav techniky prostředí ► Termovize a hluková laboratoř.
  • Ústav materiálového inženýrství ► Metalografická Laboratoř; Laboratoř světelné a elektronové mikroskopie; Laboratoř mechanických vlastností (Na návštěvu těchto laboratoří vás průvodce odvede do  budovy Karlovo náměstí, Praha 2).
  • Ústav přístrojové a řídicí techniky ► Laboratoř programovatelných automatů; Laboratoř technických měření; Optické laboratoře. 
  • Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel ► Ve vestibulu Fakulty strojní předvedou studenti z týmu Formula Student CTU CartTech své závodní vozy. Můžete se jich zeptat na vše, od návrhu, přes stavbu formule, až po mezinárodní závody, kterých se tým našich studentů každoročně účastní. Během prohlídek laboratoří můžete také navštívit dílnu, kde formule studenti staví.