„Po dokončení generální rekonstrukce zůstanou na fasádě zřetelné stopy v podobě kamenných filuňků, tvořících náhradu za kamenné části poškozené střelbou. Ty budou spolu s pamětní deskou umístěnou u vchodu do muzea mementem srpnových událostí,“ řekl náměstek generálního ředitele muzea Milan Plaček. 

Barevná odlišnost střel se ponechá

Při současné opravě byla fasáda vyčištěna a sloupo-řadí tím získalo výrazně světlejší barvu. Zabarvení fasády se tak opět vrátí ke svému původnímu vzhledu z konce 19. století. V konečné fázi se fasáda barevně sjednotí, místa stop po střelbě ze srpna 1968 ale zůstanou viditelná i nadále. To mělo od počátku vedení Národního muzea v plánu.

„Po očištění se výrazně setřel kontrast mezi původními kamennými částmi a do nich vložených plomb vysprávek po střelách. Aby zcela nezanikly, ponechá se barevná odlišnost těchto míst a nedojde ke sjednocení retuší, “ dodala Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.