Okružní cesta kolem ostrova, vedoucí částečně po visuté ocelové lávce, nové chodníky, lavičky, osvětlení a bezbariérový výtah, kvůli kterému bude muset ustoupit část historického zábradlí mostu Legií.

To vše je součástí plánované rekonstrukce Střeleckého ostrova, ke které by mělo dojít v polovině tohoto roku. Alespoň podle plánů Prahy 1.

Jde o jedinečný ráz ostrova

Některým občanským sdružením v čele s Arnikou se ale plánovaná přestavba ostrova nelíbí, poukazují především nato, že by ostrov ztratil svůj přírodní ráz.

Podle Martina Skalského ze sdružení Arnika je návrh regenerace příliš intenzivní. „Střelecký ostrov je oázou přírody v centru Prahy. Lidé využívají pískové cesty mezi starými stromy k procházkám, nebo chodí posedět k písčitým břehům a pozorovat plynutí řeky. Populární je také letní kino. K tomu všemu ale není nutné ostrov přestavovat. Stačilo by opravit veřejné osvětlení a chodníky. Z místa klidu by se neměl stát další zábavní podnik,“ řekl Skalský.

„Nejsme proti citlivé rekonstrukci. Městský mobiliář, jako lavičky a odpadkové koše samozřejmě potřebují vyměnit. Jsme ale proti násilným změnám nahrávajícím komerčnímu využití poslední přírodní oázy v centru Prahy,“ doplňuje kolegu mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Rekonstrukce nutná

„Tuším, proč mají někteří lidé pocit, že bude ostrov komercionalizován. Jde o 4 výsuvná zařízení pro napojení vody a elektřiny. Ale ty pouze umožní výstavbu sezónních stánků. Rozhodně nebudou na trávníku a celosezónně. Jde o to, aby v případě potřeby byly tyto stánky důstojné, tak jako mají být důstojné toalety,“ informuje autor projektu revitalizace Střeleckého ostrova Tomáš Jiránek.

„Současný stav ostrova vyžaduje rekonstrukci. Povrchy komunikací se rozpadají. V území dosud nebyl řešen bezbariérový provoz. Mobiliář je poničen, nevyhovuje, nebo na vybraných místech není. Chybí možnosti pro krátkodobou rekreaci, v území chybí dětské herní prvky. Řešením je rekonstrukce komunikací, stávající vegetační prvky budou upraveny, vysázeny nové stromy a keře, založeny nové plochy trávníků,“ popisuje plánovanou rekonstrukci mluvčí Prahy 1 Alexandr Koráb. Praha 1 počítá na rekonstrukci s částkou 40 miliónů Kč.

Jsou brusle potřeba?

„Chápu, že je potřeba udělat nové chodníky a rekonstruovat mobiliář, proč ale bruslařská dráha? Připadá mi, že je na to Střelecký ostrov malý, že je to klidný ostrov s duší a neměl by se stát příliš akčním,“ podivuje se projektu Štěpánka Kindlová z Prahy 1.

„Projekt okružní cesty, která by mohla být využívána i bruslaři, ještě nemá definitivní podobu. Já sám jsem z 80 procent přesvědčen, že nebude asfaltová,“ tvrdí Jiránek.

Nasvícené stromy, přístavní mola

Obecně tak kritikům projektu revitalizace ostrova nejvíce vadí, že park ztratí svůj přírodní charakter a změní se na běžný městský umělý park. Ostrov by měl získat slavnostní nasvícení, včetně osvětlení vybraných stromů a zdaleka viditelných světelných kuželů. Na jižní straně ostrova se také plánuje přístaviště Skautské lodi s klubovnou a další přístavní mola.

O projektu nyní rozhoduje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu pražského magistrátu. Vedle občanských sdružení se k projektu staví kriticky také pražské pracoviště Národního památkového ústavu. Rozhodnutí musí vydat také odbor životního prostředí Prahy 1 a příslušný stavební úřad.

Autor revitalizace ostrova Tomáš Jiránek Deníku řekl:

Rekonstrukce vrátí ostrovu noblesu, kterou si zaslouží

Architekt Tomáš Jiránek, který je autorem revitalizace Střeleckého ostrova, se brání útokům na projekt. Věří, že po rekonstrukci, která by měla proběhnout ve druhé polovině tohoto roku, bude park na ostrově nejen zachován, ale stane se mnohem kvalitnějším a atraktivnějším.

Co říkáte na výtky ochránců přírody, že bude zbytečně káceno mnoho stromů?

Obecně nesouhlasím s plytkým vyjádřením, že kácení bude zbytečné. Nechali jsme si vypracovat dendrologický posudek, který potvrdil havarijní stav mnohých stromů. My ale nejsme destruktory, chceme zachovat kontinuitu parku dalším generacím. Bohužel park potřebuje změny a jejich součástí je i kácení stromů. Nakonec ale bude park, co se týče dřevin, kvalitnější, s vyšším korunovým průnětem stromů.

Další věc, která některým občanským sdružením vadí, je plánovaný výtah, který poruší historické zábradlí mostu Legií.

Praha 1 chce ostrov zpřístupnit pro všechny. To znamená i pro vozíčkáře, lidi se sníženou pohyblivostí a matky s dětmi a kočárky. Existují tři možnosti, jak to umožnit, a sice pojízdná plošina na schodišti, takzvaný schodolez, velká nájezdová rampa a výtah. Výtah je jedinou možností, jak ochránit historické schodiště a zároveň na ostrov dostat jak invalidy, tak maminky s kočárky.

Kolem jižní strany ostrova má vést okružní visutá lávka. Proč?

Střelecký ostrov je natolik atraktivní, že ho chce Praha 1 zpřístupnit celý, aby se návštěvníkům otevřel i jiný, netradiční pohled na Smíchov a Rašínovo nábřeží. Proto bude vybudována visutá, transparentní ocelová lávka kolem budovy a bude tak vytvořen okruh kolem celého ostrova. Jestli bude lávka jen ocelová, nebo v kombinaci se dřevem či sklem zatím projednáváme s památkáři.

Jak budou vypadat cesty v novém parku?

Celý ostrov je zdevastovaný po posledních povodních, včetně cest. Současné chodníky jsou betonové a asfaltové z roku 1966, dělníci tehdy bez citu asfaltem zalévali i kořeny stromů, což předurčilo jejich negativní stav. Povrchy chodníků zatím nejsou definitivně jasné, já sám se domnívám, že asfaltové nebudou, nanejvýš tak obvodová cesta. Preferujeme mlatové povrchy tmelené pryskyřicí. Ty jsou sice hezčí, ale na druhou stranu snáze devastovatelné povodněmi. Součástí rekonstrukce bude obnova městského mobiliáře. Ostrov by se měl vrátit do noblesy, kterou si celá Praha 1 zaslouží.

Střelecký ostrov sloužil v minulosti rekreační střelbě

První zmínky o dnešním Střeleckém ostrově pocházejí z 12. století, kdy se ostrov nazýval Trávník, podle svého zatravněného povrchu. Jako zahrada patřil řádu johanitů, ti jej roku 1393 prodali lékárníku Augustinovi a roku 1472 jej získalo Staré Město.

Po neúspěšném odboji Českých zemí ostrov roku 1547 Pražanům zabavil císař Ferdinand I. Roku 1562 jim sice vrátil polovinu, druhou však dal k užívání městským střelcům. Střelnice zde ale fungovala již od konce 14. století. Sám ostrov má strategickou pozici, v letech 1648, 1740 a 1742 byly střelbou odtud odraženy různé armády, které se chtěly zmocnit Starého Města. Střílení zde bylo zakázáno roku 1913, ale v roce 1937 pro pražskou Národní gardu 1 opět povoleno.

Malé pražské Benátky

Od 17. století nesl ostrov název malé Benátky, od 18. století se zde konaly svatojánské oslavy, spojené se střelbou a ohňostroji, odtud tedy jméno Střelecký.

Zpočátku pouze zatravněný ostrov byl v 17. a 18. století zalesňován, na Hergetově plánu z roku 1791 je doložena pozdně barokní urbanizace ostrova formou čtyřřadého stromořadí vázaného na budovu střelnice ve středu ostrova. V polovině 19. století bylo stromořadí rozšířeno o několik dalších řad v souvislosti s výstavbou zděné restaurace a řetězového mostu. Pozdní krajinářská úprava severní části ostrova je doložena až na polohopisném plánu Malé Strany a Hradčan z roku 1891. Její obnova ve značném stupni zchátralosti proběhla v 60. letech 20. století.

Sokolové na ostrově

Sbor pražských ostrostřelců postavil v roce 1812, po požáru staré dřevěné střelnice, novou zděnou budovu s hostincem podle plánů architekta J. K. Zobela. V roce 1842 byla budova opravena a v letech 1935 až 1937 rozšířena o terasu a kavárnu včetně lodžie podle návrhu architekta J. Zázvorky a J. Libánského. V roce 1882 zde probíhal I. všesokolský slet. Roku 1890 se zde poprvé v Čechách slavil 1. máj.

Spojení s ostrovem zajišťoval přívoz až do roku 1841, kdy byl přes ostrov postaven řetězový most Františka Josefa I. V letech 1898 až 1901 byl na tomtéž místě postaven nynější most Legií projektovaný architektem Karlem Balšánkem. Kamenný most je klenutý se čtyřmi návodními pilíři na staroměstské straně a třemi na malostranské straně. Nejširší pilíř mostu ukotvený na Střeleckém ostrově je na horní pochozí straně zdoben plným kamenným zábradlím, ozdobnými patníky a bronzovými vázami. Oproti němu, na jižní straně mostu, je vybudováno monumentální bohatě architektonicky zdobené schodiště vedoucí na ostrov.

Jižní polovina ostrova spolu s budovou restaurace byla v druhé polovině 20. století přidělena Tělovýchovné jednotě Start Praha, která si na ní upravila svoje hřiště.