„Už dvakrát jsme se sešli a na přípravě podoby memoranda pracoval odbor kanceláře hejtmanky i odbory na magistrátu,“ řekla Pecková zastupitelům před hlasováním. Vyjmenovala současně, ve kterých oblastech se počítá s uplatňováním společného postupu: pro kvalitu života obyvatel, územní a hospodářský rozvoj, technickou a dopravní infrastrukturu, životní prostředí, školství, sociální služby, zdravotnictví, kulturu, cestovní ruch, ale i pro práci s využíváním elektronických dat, digitalizaci a uplatňování technologií v rámci Smart City/Region. Takto upřesněná dohoda má nahradit někdejší memorandum, které vzájemnou spolupráci a provázanost deklarovalo již v roce 2013. Navzdory jeho existenci se v minulosti objevovaly nápady, které některou ze smluvních stran zaskočily. Obzvlášť křiklavým příkladem se stal třeba návrh – míněný zcela vážně a chystaný do podoby vyhlášky – uzavřít vjezd do Prahy v případě smogové situace.

Na nové podobě spolupráce se radní obou smluvních stran, kteří všichni úřadují v metropoli (jen na protilehlých březích Vltavy) mají domlouvat při společných setkáních nejméně dvakrát ročně, kdy jejich zástupci mají rokovat nejen o konkrétních projektech vzájemné spolupráce, ale také o tom, jak ně sehnat peníze. Obě strany se také zavážou „koordinovat své kroky ve vztahu k evropským a národním orgánům při tvorbě legislativy, stanovování finančních rámců a lokalizaci investičních prostředků“. Středočeši by se tak měli dočkat pražské podpory třeba ve svých dlouhodobých snahách o změnu rozpočtového určení daní – pravidel pro rozdělování výnosů ze státem vybraných daní (z nichž by si kraj rád ukousl asi o dvě miliardy větší díl, než dostává nyní).

Nejenom lidem zlepšit život

Na výraznou provázanost Prahy a jejího okolí upozorňuje právě hejtmanka Pecková. „Vzhledem k poloze našeho kraje je úzká spolupráce s hlavním městem nezbytná,“ upozornila na fakt, že střední Čechy vlastně tvoří prstenec obklopující hlavní město. „Věřím, že se nám kromě spolupráce na zlepšení života občanům, kteří v Praze tráví velké množství času, podaří rozvíjet projekty také v sociálních službách a zdravotnictví, kultuře či digitalizaci,“ očekává.