Strážníci městské policie hlídkují na levém břehu Vltavy se čtyřmi krasavci starokladrubského plemene.

Předloni založený jízdní oddíl se osvědčil. Deník si o koních ve službách policie povídal se zástupcem ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 Martinem Horníkem.

Strážníci v Praze 5 mají k dispozici čtyři služební koně. Dva nakoupila městská policie v roce 2008 a další dva loni. Proč jste se ve všech případech rozhodli pro starokladrubské plemeno?
Na základě mnoholetých, velmi dobrých zkušeností s těmito koňmi u městských policií v Ostravě a Pardubicích. Jsou to všestranní koně klidné a vyrovnané povahy, kteří velmi dobře snášejí policejní práci. Jsme na ně pyšní, vždyť jde o reprezentativní české plemeno, 400 let starou a jedinou žijící kulturní památku.

Mají zvířecí parťáci strážníků svá jména?
Samozřejmě a ne ledajaká. Na pořádek pomáhají dohlížet šestiletí valaši Sacramoso Faga, Sacramoso Xanta Alba, Generalisimus Estética a Solo Pálava.

Nositelé takových vznešených jmen si zaslouží důstojné ustájení, že?
Ano a mají ho. Když neslouží, přebývají na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli, kde je veškeré zázemí pro celou jízdní skupinu včetně prostoru pro trénování.

Jelikož váš oddíl funguje skoro dva roky, znamená to, že vám radnice Prahy 5 pořídila čtyřleté koně. Nebyli příliš mladí?
Ne, byli v ideálním věku. Mladí koně si snáze zvykají na nové prostředí, lépe reagují na policejní výcvik.

Jak ten probíhá?
Jsou dva druhy. Klasický výcvik koní, jako u těch jezdeckých, kdy se zvířata učí poslušnosti pod sedlem. Při policejním výcviku se koně nejprve seznamují s cizím prostředím a dopravním ruchem, ve kterém budou vykonávat výkon služby.

Poté jsou připravováni na obtížnější situace, tak aby postupem času zvládli všechny nástrahy a rušivé elementy, se kterými můžou přijít do styku. V současné době naši koně zvládají výkon služby jak v lesoparcích, tak i v hustě osídlených částech s dopravním provozem v Praze 5. Při policejním výcviku se nám podařilo koně naučit stát nad hořícím lanem a skákat přes ohnivou bariéru, procházet dýmovou stěnou, nebo třeba proskakovat stěnu z barelů.

K čemu jsou dobré tyto a další rušivé efekty?
Prohlubují a posilují psychiku koně důležitou pro jeho duševní rovnováhu při překonávání nových překážek. Při tomto speciálním výcviku je velmi důležité správně dávkovat a plánovat jednotlivé kroky výcviku, které poté vedou ke zdárnému překonání určité překážky. Jezdecký výcvik vede pan Mužík, který dlouhá léta působil jako vedoucí odborného výcviku v Národním hřebčíně Kladruby. Policejní výcvik si organizují strážníci sami.

Do jakých částí Prahy 5 se kůň při službě nejčastěji dostane?
Do lokalit jako jsou Prokopské údolí, Děvín, parky Cibulka, Klamovka, Skalka, Santoška, Kinského zahrady, Vidoule, hřbitov Malvazinky a Hlubočepy. Radní pro bezpečnost Petr Lachnit, se kterým spolupracujeme, potvrdil, že koně zvládají výkon služby jak v lesoparcích, tak
i v hustě osídlených částech s dopravním provozem. Dostanou se snáze do lokalit pro auta nepřístupných. Městská část koně využívá při zabezpečování kulturně společenských akcí, předvádíme ukázky výcviku na dětských dnech.

Jaké úkoly především plní jízdní služba?
Strážníci na koních řeší zákazy vjezdu, předchází zakládání černých skládek v lesoparcích, hlídají vandalismus a celkově dohlíží na veřejný pořádek ve svěřené lokalitě. Služební koně využíváme také při zabezpečování kulturně společenských akcí.

Předvádíme také ukázky výcviku na dětských dnech. Současným nejdůležitějším úkolem jízdní skupiny v rámci výkonu služby na Praze 5 je zklidnění drogové scény v sadech Na Skalce a okolí.

Dále využíváme jízdní hlídku k preventivnímu výkonu služby v odlehlých částech parků a lesoparků, které by se potencionálně mohly stát místem násilné trestné činnosti.

Slyšel jsem, že služební kůň slouží také jako výborný komunikační prostředek. Co si pod tím představit?
Když vidíte strážníka téměř dva metry nad zemí na sedmisetkilovém zvířeti, to už budí opravdu respekt. Přestupky se tudíž ve většině případů řeší snadněji ze hřbetu koně.

Většina občanů, kteří se s jízdní hlídkou setkávají, projevují živý zájem o naši službu a také je zajímá i péče o koně. V rámci hovoru o koních se následně dozvídáme informace o bezpečnostní situaci v lokalitě, které by se strážník bez koně nikdy nedozvěděl.

Vzpomenete si na nějaký příklad takové situace?
Při běžné hlídkové činnosti v Prokopském údolí, kde hlídka řešila porušení dopravní značky zákaz vjezdu, řidič nákladního vozidla odmítal prokázat svoji totožnost a předložit řidičský průkaz. Jeden ze služebních koní se jal vzít situaci do svých kopyt a strčil svoji obrovskou hlavu do kabiny nákladního vozidla. Řidič byl tak překvapen, že najednou sám vnucoval doklady strážníkům a souhlasil s vyřešením na místě.

Nenecháváte v ulicích koňské exkrementy, že?
Každá jízdní hlídka má u sebe brašny, do kterých koňský trus sbírá.

Za svou službu si koník zaslouží odměnu. Myslíte na ni?
Ano. Našim krasavcům se dostává spousta vlídných slov a pohlazení a v rozumné míře občas i cukru.

Tak to vaše muže a ženy v uniformách musí koně milovat.
Je velmi důležité, aby mezi strážníkem a koněm byl vzájemný respekt, byli si jeden druhému oporou při řešení složitých situací a samozřejmě důvěra, bez které to nejde. Koně si už získaly na jednotlivé strážníky citové vazby, takže pokud máme nějakou důležitou akci, společenskou událost, bezpečnostní opatření, policejní závody, tak vždy sázíme na ověřené dvojice. Je to obdobné jako u lidí, kůň si ne vždy sedne s každým jezdcem. Co kůň to individualita.

Co dělají zvířata vy výslužbě?
Jsou přesunuti na pastviny, kde si v klidu užívají penzi. Starokladrubský kůň je dlouhověké plemeno. Není výjimkou, že například u kolegů v Ostravě slouží koně, kterým je 20 let.

Co když je zima, náledí a sůl na cestách. Může pak koník ven?
Tato zvířata potřebují pohyb každý den, ať je teplo, zima, prší nebo sněží. Jediné co brání jízdním hlídkám ve výkonu služby, je náledí.

Jakou máte na jízdní hlídky odezvu od občanů?
Většina reakcí na naši práci je pozitivní. Jak jsem již uvedl, občané k jízdním hlídkám cítí důvěru a rádi navazují hovor. Jízdní hlídky v parcích a lesoparcích jsou pro ně významným prvkem, který posiluje jejich pocit bezpečí.

Den strážníka s koněm
6 hodin krmení koně
6 až 9 hodin administrativa spojená s výkonem služby, úklid stáje, ošetření a čištění koní, příprava na službu a přesun koní v přepravníku na její výkon
9 až 12.30 hodin vlastní výkon služby
Přestávka
13 až 17 hodin příprava dalších koní na službu, služba (výcvik), ošetření koní
Přestávka
17:30 až 19:00 hodin krmení, úklid stáje, administrativa spojená s výkonem služby
Konec služby
Strážníci si veškeré práce spojené s ošetřováním koní a úklidů ve stáji dělají sami.