„Od letošního školního roku hlídky u problematič­tějších škol například dohlíží v odpoledních hodinách na pohyb závadových osob, které by mohli ovlivnit výchovu mládeže,“ uvedla zástupkyně obvodního ředitele Městské policie v Praze 6 Michaela Roháčková.

Dodala, že mezi priority Městské policie v Praze 6 patří i dohled na přechody u základních škol. V letošním školním roce strážníci střeží přechody u základních škol v ulicích Kamýcká, Alžírská a Evropská, U Dělnického cvičiště a Patočkova, Českomalínská a Rooseveltova, Na Petřinách a Křenova, a to vždy od 7.20 do 8.05 hodin ráno. Výjimkou je pouze River side Shool v ulici Kamýcká, kde začíná dohled strážníků v 8.15 hodin ráno kvůli pozdějšímu zahájení vyučování.

Odpoledne městští policisté dohlížejí také od 13 do 15 hodin u základní školy na Náměstí Svobody. „Je samozřejmostí, že v týdnu při zahájení školního roku a v týdnu při konci školního roku jsou hlídky přítomny na přechodech u všech základních škol v celém obvodu, kterých je sedmadvacet,“ sdělila Roháčková.

Speciální programy

Ochránit nejmenší v Praze 6 mají napomoci také například dlouhodobé celopražské speciální programy Městské policie hlavního města Prahy Medvídek Brumla ve městě a Medvídek Brumla v MHD a přidají se k nim i webové stránky zaměřené zábavnou formou na prevenci.

Děti se v programech dozvědí, jak se mají bezpečně chovat v ulicích metropole či například při kontaktu se psy. Pro druhý stupeň základních škol mají odborníci rady z oblasti právního vědomí, drog či šikany. Středoškoláky zase Městská policie informuje o rizicích práce v zahraničí.

Strážníci se snaží děti a studenty formou hry oslovit i na akcích typu Bambiriáda.

Pro seniory funguje seminář o ochraně života a majetku „Senior akademie“, rozsáhlý vzdělávací cyklus v oblasti prevence kriminality. Účastníci zde získají praktické informace jak významně přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně osob a majetku ve svém bezprostředním o­kolí.