„Přesný počet petřinských strážníků však bude znám až ve chvíli, kdy je budeme mít skutečně k dispozici,“ sdělil starosta Tomáš Chalupa. Podle něj se však sídliště navýšení počtu strážníků dočká. „Chtěli bychom zvýšit i počet okrskářů. Nyní však zvažujeme, zda rozdělit okrsky na menší, či na každý stávající okrsek dát více okrskářů,“ dodal Chalupa.

V současné době má šestá městská část 28 okrsků, o Petřiny se dělí 11. a 12. okrsek, tedy dva strážníci. Do budoucna by jejich počet měl být dvojnásobný. Rozšíření městské policie na 170 strážníků slibuje radnice na rok 2008. „Chceme posílit zaměření na netradiční způsoby výkonu služby, jako je posílení cyklistických hlídek, a předpokládáme navýšení počtu objektů zabezpečených napojením na poplašný a monitorovací systém nebo zvýšení počtu kamer bezpečnostního kamerového systému,“ doplnil Tomáš Chalupa.

Praha 6 již řadu let patří v počtech páchané trestné činnosti k nejbezpečnějším částem hlavního města Prahy. Nejčastějšími trestnými činy na jejím území jsou drobné majetkové delikty a vandalismus.