„Předpokládám, že v prvním týdnu, dvou, budeme lidem porušujícím vyhlášku pouze domlouvat. Na místě můžeme za porušení vyhlášky uložit pokutu 1000 korun, ve správním řízení na úřadě to může být až 15.000 korun," řekl náměstek ředitele městské policie Ludvík Klema.

Pokuty ale podle Klemy strážníci pravděpodobně stejně moc rozdávat nebudou. Jednak nebudou postihovat lidi, kteří si cestou na ulici otevřou plechovku piva, a v případě bezdomovců to pak nemá v podstatě smysl. „Důležité je, že máme nástroj, jak je z veřejného prostranství vykázat. Pokud jim dáme pokutu, oni ji stejně nezaplatí a pouze se tím zatíží úřední aparát," popsal zkušenosti strážníků Klema.

Podle novely vyhlášky se počet míst se zákazem téměř zdvojnásobil. Nově přibyla místa například v centru Prahy, kde byly problémy v okolí Národního divadla, kde se scházely skupiny popíjejících. „Vznikaly tady potom problémy. To se týká třeba Žofína nebo prostoru u Nové scény," řekl Klema.

Osmička a čtyřka v zákazech "vedou"

Největší počet míst, kde zákaz platí, je nyní v Praze 8, celkem 162. Způsobeno je to tím, že ve vyhlášce jsou vyjmenovány desítky konkrétních provozoven a prodejen, před kterými jsou problémy. Druhý nejvyšší počet je na Praze 4, přesně 82, a na pomyslném třetím místě je Praha 1 s 53 místy. Oproti tomu Praha-Újezd nezaslal magistrátu ani jeden návrh.

Původně chtěla městská policie zakázat konzumaci alkoholu od 22:00 do 06:00 na celém území Prahy 1 či Pražské památkové rezervace. To se ale nakonec magistrátu nelíbilo. „Navrhované doplnění by znamenalo neúměrné paušální rozšiřování oblastí se zákazem požívání alkoholických nápojů, nemožnost jejich dostatečně účinné kontroly a dopadalo by pak i na turistický ruch, respektive občany, kteří přiměřenou konzumací alkoholu na veřejnosti nemohou způsobit rušení veřejného pořádku," píše se ve zdůvodnění materiálu, který zastupitelé schválili.

Naopak Praha přijala návrh radnice Prahy 1, aby zákaz platil nejen v prostoru dětských hřišť, ale i v okruhu 100 metrů od nich, stejně jako je tomu například v případě škol. Zákaz se ale netýká restauračních zahrádek, které sousedí s dětskými hřišti. „Za dobu, co vyhláška platí, se nestalo, aby na zahrádkách byly problémy. Sami restauratéři si pochopitelně hlídají, aby jim na nich neseděl bezdomovec s krabicí vína," uvedl Klema. Vyhláška se nevztahuje kromě zahrádek ani na prostory kolem stánku s občerstvením a na místa, kde se konají jednorázové akce, zákaz tedy neplatí například po dobu konání trhu či vinobraní.

Do vyhlášky se dostal rovněž návrh Prahy 4, aby zákaz zahrnoval i přístřešky MHD, které nejsou přímo na zastávkách či tramvajových ostrůvcích. Bezdomovci si totiž často sedli na lavičku pod stříškou, kde popíjeli a cestující se neměli před deštěm kam schovat.

Hlavní město začalo řešilo problémy vznikající pitím alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v roce 2008, kdy vydalo první znění vyhlášky. Ta začala platit 7. července 2008.