V terénu se tak bude pohybovat několik pěších hlídek a v noci se na okolí hřbitovů zaměří strážníci se psy. Zvýšený dohled nad hřbitovy bude zajišťovat asi 200 strážníků, kteří budou působit preventivně proti krádežím pietních předmětů či osobních věcí návštěvníků, kromě toho budou dohlížet na případný vandalismus a v neposlední řadě také na vozidla a parkovací kázeň.

Městská policie také vyzývá návštěvníky hřbitovů, aby dodržovali těchto několik rad-Nikdy nechoďte na hřbitovy úplně sami.
-Nenavštěvujte hřbitovy krátce po otevření a krátce před uzavřením objektu.
-Nezůstávejte sami v odlehlých částech zejména rozsáhlejších hřbitovů.
-Nevzdalujte se od svých tašek a kabelek, ve kterých máte osobní věci, doklady, platební karty a hotovost.
-Buďte všímaví ke svému okolí.
-Pokud se na hřbitově děje něco podezřelého, okamžitě to nahlaste policii.
-V automobilech zaparkovaných před hřbitovem nenechávejte žádné cenné věci, kabelky, tašky apod.
-V těchto dnech buďte zvlášť obezřetní i v městských hromadných prostředcích při cestě na hřbitov. Dávejte si pozor na své věci.
-Pokud to není nezbytně nutné, při špatném počasí raději hřbitovy nenavštěvujte.
-Pro případ poškození či zničení náhrobku si pořiďte jeho fotodokumentaci.
-Pořiďte si celkový snímek náhrobku. Vyfotografujte každou jeho část zvlášť – sošky, okrasné kování apod., poznamenejte si jejich rozměry. Zadokumentujte zejména všechny rozlišující znaky těchto předmětů – značka autora, výrobce, vady materiálu apod. Fotografie pietní architektury s popisem uložte na spolehlivé místo pro případné použití.