Už jen svou přítomností připomínají řidičům, že právě teď je potřebná mimořádná opatrnost, protože mnohé z dětí již myšlenkami nemusí být v aktuálním silničním provozu, ale spíš někde v lesích nebo u moře. „Preventivní role strážníků je v těchto dnech nezastupitelná," poznamenal ředitel městské policie Eduard Šuster.

Kontroluje se podávání alkoholu mladistvým

Svou pozornost hlídky zaměří také na podávání alkoholu mladistvým, připomněla Irena Seifertová z centrály městské policie. Již od počátku tohoto víkendu se tak rozjely kontroly restaurací a barů, zaměřené především na podávání alkoholu osobám mladším 18 let.

„V poslední školní dny a na začátku prázdnin bude zesílen také dohled nad parky, dětskými hřišti a dalšími místy, kde se mládež obvykle schází," upozornila Seifertová, že to, co je známo už z minulých let, bude pokračovat i letos.

Začátek prázdnin je nejrizikovější

O tom, že tyhle kontroly jsou potřebné, ubezpečuje strážníky třeba zkušenost z poloviny června, kdy byla hlídka z Prahy14 volána do Cíglerovy ulice. S tím, že tam skupinka dětí manipuluje s dopravním značením. Jan Čihák z centrály městské policie uvedl, že šestice neplnoletých osob, kterou hlídka zastihla poblíž stanice metra Rajská zahrada, měla zjevně upito.

Jeden z mladíků, který nadýchal přes 1,5 promile, dokonce skončil v péči přivolaných záchranářů; další mladé lidi, jimž při dechové zkoušce vyskočily na displeji testeru nižší hodnoty (avšak nikomu ne menší než půl promile), si museli přijít vyzvednout rodiče.

Poslední školní týden a počátek prázdnin patří pro děti k nejrizikovějším. Od pondělka přitom bude platit obojí: většina pražských škol bude prožívat období, kdy je doučeno a vše se chystá k vrcholnému finále, ale třeba ve Vinoři už dětem začalo skutečné volno. Vysvědčení jim učitelé předali již v pátek. Rozšiřovaná škola totiž ožívá intenzivním stavebním ruchem.