Velká část vystavených předmětů vznikala přímo na objednávku premonstrátského řádu nebo se do jeho majetku dostala koupí či darem. Například relikviářové desky byly zhotoveny pro Svatojiřský klášter na Pražském hradě a na Strahov se dostaly po josefínských reformách. Expozice zachycuje nejen vývoj, ale i praktickou funkci vystavených předmětů.

Expozice vznikla ve spolupráci s olomouckým muzeem

„S prostředím kláštera, vybavením konventního kostela či sběratelskou činností opatů jsou v expozici prezentována také další cenná díla, mezi něž patří kupříkladu reliéfní štíty na rakve či medaile, vydávané klášterem při slavnostních příležitostech," uvedli kurátoři Libor Šturc a Helena Zápalková.

Expozice vznikla ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci za finančního přispění ministerstva kultury. Olomoucké muzeum spolupracuje se Strahovským klášterem již delší dobu.

Strahovský klášter byl založen ve 12. století

Vše začalo výstavou rukopisných modlitebních knížek Růžová zahrádka, která byla na Strahově v roce 2012. Muzeum bude s klášterem spolupracovat i při chystané výstavě V oplatce jsi všecek tajně, která začne 23. března.

Strahovský klášter byl založen roku 1143, jde o nejstarší premonstrátský klášter v Čechách. Jeho součástí je Strahovská knihovna, která se stala centrem kultury a vzdělanosti nejen v Čechách.

Čtěte také: Praha opraví park u petřínské rozhledny a schody přes skalky