Strahovský stadion, který byl otevřen již v roce 1926, je stadionem s největší rozlohou na světě. Nachází se na Strahovském kopci mezi Malovankou a Hřebenkami. Právě jeho poloha na kopci nad historickým centrem Prahy definuje toto místo, které může působit jako pražská akropole.

Odborníci z řad historiků, architektů a urbanistů se na zasedání Gremiální rady IPR shodli, že celé území by mělo i nadále sloužit především sportu, rekreaci, kultuře a vzdělávání, se zachováním studentského bydlení.

Autokino u strahovského stadionu.
Do kina v autě? Další dvě možnosti jsou na Strahově a v Letňanech

„Lokalita Strahovského stadionu je výjimečná tím, že leží v podstatě na vrcholu Prahy. Kromě krásných výhledů má toto místo svou bohatou historii, kterou bychom chtěli částečně zachovat. Stadion by měl i nadále zachovávat funkci sportovního charakteru. Měl by sloužit jak profesionálním sportovcům, tak zároveň široké veřejnosti. Lokalita je od zbytku města lehce odstřižená, a proto obnova tohoto místa pomůže přilákat obyvatele i do této části Prahy a naopak studentům, kteří využívají místní koleje, nabídne místo k trávení volného času,“ popisuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora a člen Gremiální rady.

Plošná zástavba by byla chyba

Cílem je zachovat i charakter této významné lokality, proto se odborníci shodují na tom, že by bylo chybou zcela změnit urbanismus a návrší plošně zastavět. Území má sloužit zejména k aktivnímu odpočinku, proto by se mělo více pečovat o jeho veřejná prostranství a zaměřit se na prostupnost celého areálu. K lepší dostupnosti pak pomůže nově plánovaná tramvajová trať.

Tramvaje 15 T z první i druhé série na konečné ve Stromovce.
Praha bude mít „studentskou“ tramvaj. Radní schválili další novou trať

„Celé území je pro Prahu jedinečné a v současnosti je nevyužitý jeho potenciál. Budeme se snažit, aby na tuto oblast vznikla ideová soutěž, která bude respektovat toto jedinečné místo a navrátí mu jeho důležitost.“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Co bude se stadiony?

Otazník stále visí nad budoucností Rošického stadionu a stadionu Přátelství. Oba stadiony tvoří nedílnou součást celého návrší. Jsou však aktuálně ve vlastnictví Fotbalové asociace České republiky (FAČR), která zvažuje, jak stadiony a pozemky smysluplně využít. Dle GR IPR je i zde při hledání nového ekonomického modelu vhodné zachovat sportovní využití.

Ideová soutěž na strahovské návrší je tak důležitým krokem pro jeho rozvoj. Praha by získala řadu podnětů do jednání s FAČR, s technickou univerzitou či k řešení rozvoje svých vlastních pozemků.

Strahovský tunel – Výstavba Strahovského tunelu započala v roce 1980, dokončena byla až roku 1997. Tunel je dlouhý 2004 metrů a v případě nebezpečí by dokázal pojmout až 15 tisíc obyvatel.
Jak jsme žili v Československu. Strahov - kolem kláštera vyrostly stadiony