„Rádi bychom apelovali na ředitele, aby se zapojili do projektu, a pomohli tak dětem, které to potřebují a o kterých bychom se jinak nedověděli. I pomoc jednomu dítěti je důležitá a má velký smysl,“ prohlásila Jana Skopová, manažerka charitativních projektů organizace W4W. Doplnila, že zapojení není nic pracného ani složitého a ředitelé se nemusejí bát administrativy.

close Infografika info Zdroj: Deník zoom_in „Tým tohoto projektu poskytuje pedagogům maximální podporu, a to administrativní, technickou i právní,“ upřesnila Skopová.  Organizace jedná výhradně přes školy z několika důvodů. Platba přímo školním jídelnám poskytuje záruku, že se finance využijí opravdu na školní obědy. Navíc pokud by rodiče dostali peníze takzvaně na ruku, mohli by kvůli navýšení příjmů přijít třeba o státní podporu.

Žadatelé se nemusejí obávat, že by museli třídnímu učiteli či řediteli školy dokládat svou finanční situaci. Organizace spoléhá na to, že pedagogové mají i tak přehled o rodinné situaci dětí a vědí, kdo pomoc opravdu potřebuje.

„Pro nás není relevantní informace, zda rodina pobírá dávky hmotné nouze či nikoli. Víme, že existuje dosti velká skupina lidí, kteří řeší existenční problémy, ale nedosáhnout na pomoc státu,“ dodala manažerka W4W.

Magistrát dostal na obědy dotaci z unie


Vlastní projekt na hrazení obědů pro děti z chudých rodin má i pražský magistrát. Peníze na něj získal z fondů EU.

Nárok na pomoc mají rodiny, které se ocitnou v takzvané hmotné nouzi a jejich dítě ve věku od 3 do 15 let navštěvuje školku, školu či víceleté gymnázium. „Počet partnerů – škol se v každé výzvě pohybuje kolem 80, počet podpořených dětí je tak vždy v rozmezí 200 až 250 za každý školní rok,“ informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podmínky pro zapojení jednotlivých dětí do projektu podle něho určuje ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce.
Školní stravování podporuje už několik let také sedmá městská část. Místo veřejných prostředků či dotací však obědy hradí ze sbírky, do níž přispívají drobní dárci a některé firmy z této městské části.

„Z aktuálně začínajícího školního roku ještě žádná data nemáme, ale v uplynulém školním roce konto pomáhalo zajistit obědy pro 47 dětí ze sedmi základních i mateřských škol,“ sdělil Deníku mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Tento sociální program sedmé městské části je určen rodinám, které nesplňují kritéria pro přidělení finanční pomoci úřadem práce a nedosáhnou na státní podporu, případně potřebují pomoct v době mezi podáním žádosti a jejím schválením. Žádosti o úhradu obědů rodiče podávají u ředitelů škol, ti pak jednají s úřadem Prahy 7.