Stolpersteine znamenají doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (pohledem). Jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem velké 10x10 vsazené do chodní před domy obětí nacistického režimu podle původní projektu německého umělce Guntera Demniga. První kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, dnes lze více než 80 000 Stolpersteine potkat v mnoha evropských městech.

Stolpersteine v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla

Gunter Demnig našel inspiraci ve slovech Talmudu: „Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno“. Stolpersteine umístěné před domovy obětí uchovávají paměť na osoby, které zde kdysi žily. Projekt připomíná všechny oběti nacionálního socialismu, které byly v letech 1933-1945 nacisty pronásledovány nebo zavražděny. Připomíná i osoby, které pod tíhou okolností spáchaly sebevraždu. Kameny lze položit i pro ty, kterým se podařilo včas uprchnout, či pro přeživší koncentračních táborů.

V České repubice byly první kameny umístěny do pražských chodníků v říjnu roku 2008. V roce 2018 byl projekt po dvouleté nečinnosti oživen předsedou Židovské obce v Praze Františkem Bányaiem skrze Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem www.spolek.org. Dnes se rozsáhlé agendě projektu Stolpersteine v Praze věnují spolu s Hermínou Neuner.