„Pojďte s námi veřejně podpořit ty, kteří nemají šanci mluvit za sebe. Dejme němým tvářím hlas a ukažme, že nejsme lhostejní k jejich utrpení,“ vyzývají organizátoři Veggie Parade. Účastí na zhruba dvouhodinovém pochodu Prahou s hudbou a transparenty můžete ukázat dobrou vůli a to, že vám osud zvířat není jedno.

Veganská akce připomínající karneval či streetparty začne v sobotu 9. června ve 14 hodin na Václavském náměstí u koně. Průvod se za doprovodu hudby postupně přesune až do holešovického Vnitroblocku, kam by měl dorazit asi v 16 hodin. Kromě veganského občerstvení se budou moci návštěvníci zúčastnit přednášek, benefiční dražby či koncertů.

 „Chceme ukázat, jak vypadá opravdová láska ke všem zvířatům, cítícím bytostem, jejichž prožívaní radosti a utrpení není méně hodnotné než lidské. Odsuzujeme zbytečné násilí na těch, kteří se nemohou bránit. Nestydíme se za to, že se dokážeme postavit všudypřítomné krutosti páchané lidmi na živých bytostech,“ vysvětlilo neziskové občanské sdružení Otevři oči, které Veggie Parade každoročně pořádá.

Nezisková organizace bojuje také proti tomu aby se zvířata stala obětí ideologie druhové nadřazenosti člověka. Podle ní nelze vyčíslit penězi život žádné bytosti. „Zvířata pro nás nejsou zboží, podobně nedegradujeme lidské bytosti na pouhý předmět obchodu. Všechny cítící bytosti vidíme jako jedinečná stvoření, která si zaslouží svobodu, respekt, lásku a pochopení,“ vysvětlilo sdružení Otevři oči.

Cílem průvodu je také ukázat to, že lze žít i bez toho, aniž bychom museli jíst zvířata a využívat jejich produktů. „Pokud tedy lze žít bez zabíjení a zneužívání živých bytostí, pak nic neospravedlňuje násilí, které na nich lidé páchají. Naše volba nezpochybňuje jen legitimitu praktik věznění a zabíjení, ale i zacházení s přírodou a jejími zdroji,“ doplnilo Otevři oči.

Málokterá lidská činnost se účastní na devastaci přírody o mnoho ničivěji než průmyslová živočišná výroba, která se mimo jiné dramaticky podílí na produkci problematických skleníkových plynů. Veggie Parade chce upozornit na právo žít podle tohoto přesvědčení, vychovávat tak i své děti a veřejně vyjádřit nesouhlas se zneužíváním zvířat a pokřiveným vztahem člověka k jiným druhům a k přírodě.