„Na výběru vhodného systému a jeho zprovoznění spolupracujeme s ČVUT. Pokud bude toto vybrané zařízení vyhovovat požadavkům pro městskou tramvajovou dopravu a splňovat požadované funkce, bude testování a schvalovací proces ukončen po šesti měsících,“ říká technický ředitel dopravního podniku Oldřich Vytiska.

Systém funguje na principu směrových antén a komunikačním přenosu krátkých datových zpráv mezi jednotlivými vozidly. Podle nastavených kritických parametrů pak toto zařízení vyhodnocuje míru rizika srážky tramvaje a varuje jejího řidiče. U starších typů tramvají lze toto varování zajistit akustickým signálem a u nových tramvají může tento antikolizní systém zastavit tramvaj bez  zásahu řidiče. Zařízení pro účely testování poskytne bezplatně americká firma Protran Technology.

„Do budoucna bychom chtěli tento systém rozšířit o podobná zařízení, která se používají v autonomním řízení u aut tak, aby detekoval i ostatní vozidla, případně i chodce, ale to je opravdu na delší dobu. Tramvaj má oproti automobilům velmi odlišné a specifické jízdní a brzdné vlastnosti,“ dodává Vytiska.

Dopravní podnik v předepsaných intervalech pravidelně kontroluje a měří tzv. zábrzdné dráhy všech tramvají. Z testů nejlépe vycházejí nové tramvaje typu 15T ForCity, které mají nejúčinnější brzdnou sílu. Například při rychlosti 40km/h na rovné koleji a neobsazené tramvaji cestujícími dokáže zastavit při použití všech brzdných systémů na vzdálenost zhruba 18 metrů.