Ani zde však na tradici pálení čarodějnic, která letos připadá na poslední dubnovou neděli, nezapomínají. Čarodějnický den Štěrboholy nabízí již dopoledne soutěže pro děti v parku Hrušov – a od 17 hodin na prostranství u úřadu MČ Štěrboholy pokračuje čarodějnický program vystoupením kouzelníka Jakuba Bílka, sportovní ukázkou sdružení Athlete Lab, dětskými soutěžemi; večer pak vystoupí Pohřební kapela. S tím, že chybět nebude ani bohaté občerstvení.

Pobavit se za pěkného dne, kdy meteorologové slibují závdavek na léto, se tak mohou přijít celé rodiny. Není však třeba mít obavy, že by děti nezaujaly i samotné oslavy bitvy u Štěrbohol z roku 1757 – pěkně zblízka uvidí rakouské i pruské vojsko v historických uniformách a s veškerým vybavením i s děly; včetně mužů na koních.

Na obou stranách vyhaslo 14 tisíc životů

Krvavá bitva u Štěrbohol patří vedle vedle bitev u Lipan, na Bílé hoře a na Vítkově mezi nejvýznamnější události, jimiž se Praha a (tehdejší) blízké okolí zapsaly do dějin vojenství. Tenkrát, ve druhém roce takzvané sedmileté války, se zde vojsko habsburské monarchie držící výhodné pozice u tehdejší vesnicí Kyje 6. května utkalo s pruskou armádou vedenou osobně králem Fridrichem II. Velikým. Jeho polní maršál Kurt Christoph von Schwerin u Štěrbohol padl v počáteční fázi bitvy, když se osobním příkladem snažil vojáky obracející se k ústupu vést do prudké palby. Vyznamenal se ostatně i králův bratr princ Heinrich Pruský (i když málem utonul ve chvíli, kdy vedl vojáky při přechodu Rokytky). Na rakouské straně veleli vojskům Marie Terezie princ Karel Alexandr Lotrinský a polní maršál Maximilian Ulysses hrabě Browne – také on později podlehl zranění utrpěnému v bitvě; přežíval ale ještě šest týdnů (do sklonku června). Místo, kam habsburské vojsko narychlo přesunulo od Bílé Hory, si velitelé Rakušanů vybrali jako strategické postavení: zčásti chráněné močálovitým okolím Rokytky a také vypuštěnými rybníky s rozbahněným dnem osetým ovsem.

Obrovská řež, do níž vojevůdci na obou stranách mohli postupně nasadit každý přes 60 tisíc mužů, provázely zmatky v rakouském velení. U Štěrbohol byly nasazeny narychlo povolané jednotky přesouvané až ve chvíli, kdy se ukázalo, že se Prusové pokoušejí o obchvat na křídle, a činnost jednotlivých velitelů postrádala koordinaci i jednotný záměr. I když se zprvu zdálo, že Rakušané (jimž skutečně vydaně pomáhaly Rokytka i vypuštěné rybníky) budou mít navrch, pod přívalem dalších a dalších a dalších vln pruských posil začala jízda habsburské monarchie prchat do různých směrů a pěchota s dělostřelectvem, které zůstaly bez její ochrany, nedokázaly útoku čelit. Zlom přinesla chvíle, kdy se Prusům podařilo proniknout do chabě bráněného prostoru mezi oběma posilovanými křídly rakouských vojsk.

Pruské vítězství nicméně na další vývoj bojů nemělo výrazný dopad, protože ústup rakouských jednotek, jakkoli začal živelně, se přece jen podařilo koordinovat a následně vojsko znovu zkonsolidovat. Pruské síly se pak vyčerpávaly obléháním Prahy a zajišťováním zásobovacích linií. Válečné útrapy pak pokračovaly až do červa téhož roku, kdy se Prusové začali stahovat po porážce v bitvě u Kolína. Jen u Štěrbohol padlo nebo následně podlehlo utrpěným zraněním kolem 14 tisíc příslušníků každé z bojujících armád.

Takzvaná sedmiletá válka, která vlastně byla předobrazem budoucích světových válek a zapojila se do ní řada zemí od Portugalska po Rusko a zasáhla vedle Evropy i území na americkém kontinentu (v menším rozsahu také v Asii a Africe), však trvala až do roku 1763. Jejím nejvýraznějším výsledkem se stal mocenský vzestup Velké Británie. Naopak vliv Rakouska, jehož součástí byly i české země, se výrazně oslabil.

Zájemci uvidí dělostřelce i sokolníky

Starosta městské části Štěrboholy František Ševít (nestraník za ODS) připomíná, že vzpomínková akce připomínající bitvu je nejen atraktivní podívanou – její odkaz je podle jeho slov nutné připomínat zejména nejmladší generaci. „Události předchází několikaměsíční přípravy, úzká spolupráce s vojenskými spolky a nadšenci, bez kterých by tak náročnou akci nebylo možné realizovat,“ poznamenal starosta.

Vyvrcholení se chystá na nedělní odpoledne, kdy ve 13 hodin dojde na pochod vojáků obcí k památníku – načež bude následovat komentovaná rekonstrukce bitvy za účasti historických vojenských spolků z celé republiky i ze zahraničí. Za úřadem městské části si zájemci mohou prohlédnout dobový vojenský tábor, uvidí i maketu opevnění s děly, výcvik kavalérie, ale třeba i ukázku lovu s dravci.