Podle sdružení Za zelenou Nikolajku šlo kromě jiného o to, že stavbě za oběť padlo rozsáhlé území městské zeleně.

„Rozsah projektu absolutně neodpovídá platnému územnímu plánu: každý z obou domů má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží, dohromady mohou pojmout až 400 nových obyvatel a nabídnout 144 parkovacích stání. To vše v památkově chráněném území, kde je jasně stanoven maximální nepřekročitelný limit využití území," vysvětluje členka sdružení Jana Krňanská.

Odpůrci projektu tvrdí, že stavební povolení bylo vydáno bez přihlédnutí k celé řadě zákonných norem. Nejzávažnější z nich je překročení limitu územního plánu, konkrétně překročení koeficientu zastavěnosti a nerespektování rozsahu stavby. 

Odpůrcům za pravdu dává nejen celá řada odborných posudků, ale i samotná radnice Praha 5. Ta se k žalobě z letošního ledna připojila a podle místostarosty Petra Lachnita radnice žádala po magistrátu zrušení územního rozhodnutí, které developerovi stavbu umožnilo. Soud podle odpůrců stavby nekonal, jak měl, přestože mu zákon ukládá povinnost takovou žádost vyřídit do jednoho měsíce. Ať tak či onak, soud v květnu konečně rozhodl.

„Poté, co soud neuznal přiznání odkladného účinku ani jedné z žalob, obrátíme se nyní na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde jsme v letošním únoru podali podnět k zahájení správního řízení z moci úřední spolu s peticí, kterou podepsalo celkem skoro 2 tisíce občanů," informuje Jana Krňanská.

Developer se diví, vše je v pořádku

Stavbu dvou rozsáhlých obytných celků provádí developer Central Group. Projekt je podle developera zcela v souladu s platným územním plánem a jeho regulativy.

„Toto tvrzení opakovaně potvrdily odvolací orgány jak v rámci územního, tak stavebního řízení, jejichž přezkumem prošla rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 5. Navíc tuto skutečnost nerozporoval ani soud, u kterého byla projednána žaloba proti rozhodnutí pražského magistrátu, odboru stavebního. Výše uvedené námitky proto nejsou relevantní," vyjádřil se k protestu obchodní ředitel Jiří Vajner.

Obytný komplex Nová Nikolajka na Smíchově. Kdysi zelený kopec a přirozená součást městské přírody. Nyní tato zastavěná plocha památkově chráněného území poslouží jako bydlení pro čtyři stovky lidí.Stovky stromů zmizely

Stavba proto pokračuje obvyklým tempem a členové sdružení Za zelenou Nikolajku zatím vyčíslili jimi sledované škody.

„Ráz oblasti byl již výrazně proměněn. Mezi prosincem do současnosti bylo vykáceno na 400 stromů a vytěženy tisíce tun zeminy. Pozemky, na které je stavba umístěna, si v roce 2001 vyžádala radnice Prahy 5 za účelem zachování zeleného pásma na Smíchově a vzápětí je prodala firmě Central Group," popisuje členka sdružení Jana Krňanská.

Kostlivci prý stále páchají škody

V té době byl zástupcem starosty kontroverzní postava pražské komunální politiky Milan Jančík, který podle informovaného zdroje údajně ovlivňoval i rozhodnutí svého tehdejšího šéfa, starosty Miroslava Škalouda. Po zvolení Škalouda do Senátu místo prvního muže na radnici zaujal právě Milan Jančík. „Nikolajka je jeden z jeho kšeftů, které i po letech páchají škody na majetku města i městské přírodě," doplnil informovaný zdroj.

Podle sdružení oblast okolo Nikolajky představuje jeden ze sedmi smíchovských svahů a bývá také často označována jako plíce Smíchova. Zároveň se jedná o lokalitu, která je součástí památkové zóny Smíchov, a tudíž by všechny nové projekty měly přinejmenším svou velikostí a architekturou zohledňovat okolní zástavbu.

Stále velmi napjatá situace

Současná situace kolem sporného projektu je podle sdružení stále velmi napjatá. „Jak je možné, že tento typ projektu, který je umístěn do památkově chráněného území a překračuje limit územního plánu skoro o 25 procent, dostal v roce 2013 všechna potřebná povolení od magistrátu? Jak je možné, že ani soudy nekonaly svou povinnost a více než třikrát překročily stanovené limity? Kdo má tedy chránit občany, když ani soudy je neochrání před velkou nekompetentností pracovníků magistrátu a státní správy Prahy 5?" táže se členka Za zelenou Nikolajku Jana Krňanská.

Radnice „pětky" se ale od té doby sama zmítala v mocenských bojích. Další signovaný starosta Miroslav Zelený, který rovněž proti stavbě protestoval, byl ale na sklonku letošního března zastupitelstvem odvolán. „V okamžiku, kdy se nám z radnice podařilo dostat některé kostlivce a kdy jsme začali řešit některé sporné smlouvy, byl zde najednou problém, že uskupení Uzdravme naši politiku (UNP) je špatné. Ptám se, komu stálo za to destabilizovat tento úřad?" podivoval se svého času někdejší starosta Zelený.

Zda v problému stavby Nová Nikolajka něco učiní zmíněné příslušné ministerstvo, je zatím hudba budoucnosti. „Nedělám si iluze, že to bude brzy. Mezitím už budou domy zřejmě plně obydleny, a tím to pro nás definitivně skončí," sdělil jiný nejmenovaný člen sdružení Za zelenou Nikolajku.

Nikolajka na Smíchově - před a nyní.