„Pokud je mi známo, tak oddálení začátku prací má dva hlavní důvody. Za prvé, a možná v první řadě, je to odvolávání jednoho spolku, který vede Marie Jelínková, pirátská zastupitelka z Prahy 4. Ona samotná metru nepřeje a jde vlastně proti pirátskému primátorovi,“ uvedl Jiří Koubek.

Znamená avizovaný odklad komplikaci pro vaší městskou část vzhledem k plánům jejího rozvoje?
Prodloužení stavby o rok by samozřejmě nebylo nijak dramatické, kdybychom si byli jisti, že to bude skutečně jen o rok. Naše skepse je ale větší, protože paní Jelínková se odvolává do všech řízení, a pokud jsem dobře informovaný, tak všechny zúčastněné orgány označila za podjaté. Jestli se tedy nevypořádají s možnou podjatostí v dostatečně rychlé době, tak oddálení stavby může být i delší. Nechápu logiku toho, že by měl být ve věci metra podjatý stavební úřad v Praze, či dokonce ve Středočeském kraji. To by pak znamenalo, že má o pražském metru rozhodovat úřad v Ostravě. Druhým důvodem průtahů jsou dvě napadení předchozího rozhodnutí u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Při vší úctě k ní nepatří tato instituce mezi nejrychlejší v rozhodování takto komplikovaných staveb. Rok je tedy velmi optimistická varianta.

Jiří Koubek
Narodil se 28. května 1976 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval sociální pedagogiku a teologii na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2009 je členem TOP 09, v křesle starosty MČ Praha-Libuš sedí od roku 2010. V letech 2013 až 2017 byl poslancem, od roku 2018 je zastupitelem Hlavního města Prahy zvoleným za Spojené síly/TOP 09. Je ženatý, má dvě děti.

Roční průtah by tedy neměl na plány v Písnici a Libuši žádný dopad?
Ne. Stále jsme ve fázi územních studií pro okolí budoucích stanic metra Libuše a Písnice, o které jsme požádali zhruba před třemi roky. Kolem obou stanic jsou rozvojové plochy. Jsou už vypracované návrhy studií a když by bylo vybudováno vše, co to území snese a unese, tak by se počet obyvatel městské části zvýšil ze zhruba deseti tisíc asi na patnáct. To přináší všemožné komplikace a konsekvence typu: jak zajistíme dostatečný počet míst ve školách a školkách. Budou tady lékaři, větší pošta, služby? Nějaké obchody na metru jistě vzniknou, nám jde třeba o to, aby byl postaven i dosud chybějící kulturní dům. Návrhy studií už jsme připomínkovali. Dosud nemáme vypořádání všech připomínek. Jsme v procesu příprav území, protože je jisté, že tady jednou metro bude, a odklad o několik měsíců nás rozhodně nezbrzdí.

Budou nové čtvrti kolem metra hotové v době zprovoznění trasy?
Rozhodně ne. Kolem stanic metra je dosud formální nebo neformální stavební uzávěra. Návrhy obou studií se snaží vytvořit město přívětivé pro člověka ve smyslu, aby například nevznikly jen byty či kanceláře. Aby bylo vybudováno město krátkých vzdáleností, v němž přibude obyvatel, ale zároveň vzniknou služby, pracovní místa, možnosti vyrazit za kulturou a podobně. Samozřejmě to vše nebude naráz. Jakmile ale bude územní studie zapsána, tak se budou moct rozjet přípravné práce na územní řízení a stavební řízení jednotlivých projektů. Některé budou stát přímo nad metrem a ty se budou muset s jeho stavbou úzce koordinovat. Jiné mohou naopak vzniknout před samotnou stavbou metra a s dalšími se naváže až po jeho dokončení. Očekávám, že růst obyvatel i zástavby bude pozvolný. K samotnému metru se navíc ještě vážou dvě důležité dopravní stavby.

Které to jsou?
Jednak prodloužení tramvajové trati z Modřan k budoucí stanici metra D Libuš. Původně byl projekt zamýšlen tak, že až bude metro, postaví se tramvaje. Nám se ale v minulých letech podařilo ve spolupráci s ROPIDem a dopravním podnikem pohled na tuto stavbu „otočit“. Nejdříve je třeba mít tramvaje, byť by zatím neměly závěrečnou točnu. Budou důležité během výstavby metra, protože doprava například u Nemocnice Krč bude komplikovaná. Cílem je to, aby se mohli obyvatelé Libuše, Písnice a Kamýku dostávat do centra Prahy ještě jinou pohodlnou cestou. Potřebujeme také obchvat Písnice, na který ještě následně naváže obchvat Kunratic. Každý obyvatel jihu Prahy ví, že je v současnosti uzavřen nájezd na okruh mezi Písnicí a Dolními Břežany. Je to právě kvůli absenci obchvatu Písnice.

Kudy by měl vést?
De facto mezi starou Písnicí a konečnou stanicí metra Depo Písnice. Šlo by o významnou dopravní tepnu, kterou by měla jezdit i veškerá doprava na stavbu „podzemní dráhy“. Je nepředstavitelné, že by tuto roli plnila už dnes přetížená Vídeňská. Z Kunratické spojky by měl obchvat vést skrz Sapu právě na Vídeňskou. I tato oblast je velmi důležitá, byť nebude už tolik vázaná na metro. Nyní je každé čtvrté auto, jedoucí po Libušské ulici, tranzitní do Sapy a zpět. Kvůli rozvoji městské části potřebujeme jak metro, tak tramvaj i obchvaty, které by tranzitní dopravu pohodlně odvedly na Pražský okruh.

Kde bude „těžiště“ nové výstavby?
Nebude to mezi sídlištěm Písnice a starou Písnicí, kde se táhne takzvaný zelený pás prstence kolem Prahy. U staré Písnice nějaká výstavba bude, ale v této části se spíše řeší P+R parkoviště, podoba zahuštění sídliště a také vytvoření náměstíčka v trojúhelníku mezi Libušskou a Sapou a komerčními objekty. Mnohem více obyvatel přibude při ulici Novodvorská, kde bude stanice metra. Tam je v plánu větší rozvoj.

Jsou součástí záměrů větší komerční plochy typu logistických center? Nahrávala by tomu blízkost okruhu…
O logistická centra neusilujeme, rádi bychom vyřešili dopravní vazby v území. Jako rozumné bych viděl, aby u konečné stanice Depo Písnice vzniklo dostatečně kapacitní P+R parkoviště. To je to jediné, co mě vzhledem k rozvojovým plánům hodně zlobí, protože se tam zatím uvažuje o velmi omezené kapacitě. Moc jsme se v tom nepohnuli dál a popravdě tomu nerozumím. Na střeše depa se zamýšlí vybudovat osm stovek parkovacích míst. Mělo by být konstrukčně řešitelné, aby mělo toto parkoviště třeba tři patra a tím pádem místo pro 2400 aut.

Vidíte potenciál pro rozšiřování výstavby ve vaší městské části i v dalších desetiletích, po dokončení záměrů kolem stanic metra?
Nepředpokládám další významný rozvoj nad rámec těch dvou územních studií. Nevidím pro něj příliš prostoru. V současné době máme jednu plnohodnotnou základní školu a jednu s prvním stupněm. Máme spočítané, že by byla zapotřebí o něco víc než jedna další škola. A složitě pro ni hledáme místo. Další rozvoj už by nebyl příliš žádoucí a současné záměry jsou podle mě na hraně únosnosti. Nejsem starousedlík, ale oni si pamatují, když Libuš i Písnice byly opravdu vesnicemi. Už to, že tady vzniknou stanice metra nebo nová náměstí, může být pro řadu lidí určitým způsobem traumatizující. Ztrácí se tím totiž charakter vesnice, který si například sousední Kunratice, Šeberov nebo Hrnčíře zachovají snáze. V Písnici nicméně vidím prostor pro menší nákupní centrum „rodinného typu“, které v té oblasti dnes chybí.

Je reálná změna názvu městské části, aby zahrnul kromě Libuše také Písnici?
V minulosti se o to usilovalo. Někteří starousedlíci to prožívají těžce, protože v počtu obyvatel jsou obě čtvrti srovnatelné a rozlohou je Písnice podstatně větší. V minulosti jsem zaznamenal i návrh na spojení Libuše s Kunraticemi, čímž by mohla vzniknout Praha 23. I já bych šel spíše touto cestou, protože s nárůstem počtu obyvatel na přibližně 15 tisíc bychom potřebovali výkon státní správy.