„Tam jsme konečně získali nějaký harmonogram prací, podle kterého se postupuje a doufejme, že se postupovat bude,“ řekl starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Ve hře jsou v této chvíli tři části budoucí dálnice: Řevničov Nové Strašecí, obchvat Řevničova a obchvat Lubence.

Stavba v úseku Nové Strašecí Řevničov je povolena již od května, kdy souhlas se stavbou vydal městský úřad v Rakovníku. Stavební povolení by mělo být vydáno do konce srpna, pokud nebudou podány žádné připomínky.

Lhůta pro podání nabídek na zhotovitele stavby je do 24. srpna. Do konce měsíce pak bude vybrána nejvýhodnější nabídka. V první polovině dalšího měsíce by měla být podepsána smlouva s vítěznou firmou a mělo by dojít k oficiálnímu předání staveniště.

Stavba by měla začít v listopadu, pokud nebudou žádné připomínky či odvolání ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. V tomto úseku zbývá ještě vykoupit jeden pozemek a stanovit pět věcných břemen. 

Jeden pozemek zbývá vykoupit i na řevničovském obchvatu. V této chvíli se tu připravuje kácení. Vybírá se technický dozor stavby. V plném proudu je výběrové řízení na základní vytyčovací síť, archeologický dohled a biologický dozor. Byla podána žádost o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů. Harmonogram dalších prací i zahájení stavby je obdobný jako v úseku Nové Strašecí Řevničov.

Přesto je většina starostů obcí skeptických. „Je to hrozné, kolik musí být různých povolení než se vůbec začne stavět. A doufám, že už se konečně začne, i když tomu moc nevěřím,“ zapochyboval Karel Filip, starosta Nového Strašecí. Tohoto města se stavba D6 také týká, i když je tu dálnice vlastně hotová. V místě staré silnice se má totiž stavět přivaděč.

Skeptický je i starosta Řevničova Jiří Petráček: „Dokud tu nebudou stát bagry, tak tomu nevěřím.“ Dálnici by uvítala i obyvatelka Květuše Pavlíčková: „Podle mě už to mělo dávno být. Nevím, proč se to pořád odkládá. Snad kvůli financím. Každopádně přejít silnici v Řevničově je katastrofa. Naštěstí ale bydlím v docela tiché ulici, takže hluk ze silnice neslyšíme.“

Starostka Hořesedel Jiřina Milerová říká: „Hořesedly jsou daleko. Nevěřím, že se stavby u nás vůbec dožiji. I když teď, před volbami by se mohlo něco pohnout.“ Daleko jsou i Hořovičky. Ani starosta Ivan Fides stavbě D6 moc nevěří. „My se zatím připravujeme. Je dobře, že se aspoň něco dělá.“ Starostka Krušovic Markéta Fröhlichová říká: „Doufám, že začnou ten náš úsek stavět, záleží, jestli se někdo neodvolá.“

Starostům se nelze divit, protože dálnici připravují už od roku 2011, kdy vzali iniciativu do svých rukou. V roce 2013 dal stát 70 milionů korun na výkup pozemků. V roce 2015 starostové požádali o pomoc prezidenta Miloše Zemana. Nově se posuzoval vliv stavby na životní prostředí, tzv. EIA. Už v roce 2016 se mělo začít, první odklad byl na letošní září a teď až na listopad.

Stavbě neprospívá ani časté střídání ministrů dopravy a stále nové vysvětlování situace každému z nich. Přitom dálnice nejenže uleví obcím od hluku, otřesů a prachu a zlepší jejich bezpečnost.

S budoucí dálnicí by se navíc konečně otevřela i bezpečnější cesta do Německa.

Plán stavby


Stavba R6 Nové Strašecí Karlovy Vary v délce 82 km obsahuje 12 staveb.

Ve Středočeském kraji jich je celkem pět:

  • 1.Nové StrašecíŘevničov, 2.obchvat Řevničova, 3.obchvat Krušovic, Krupá přeložka,
  • 4.Hořesedly přeložka Hořovičky,
  • 5.Hořovičky obchvat
  • Poslední jsou v plánu Hořesedly (r.2021) a Hořovičky (r.2023).
  • Hotovo: v roce 2030 (pozn.red. plán z roku 2014)