Ministerstvo financí se ve druhém čtvrtletí letošního roku zaměřilo na prodlužování doby splatnosti vydávaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. Od dubna do června tak vydalo střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové hodnotě 22,8 miliardy korun s průměrnou dobou do splatnosti ve výši 9,6 roku, což oproti předchozímu čtvrtletí znamená nárůst o 4,6 roku.

Ministerstvo se tak po plánovaném krátkodobém snížení průměrné doby splatnosti dluhového portfolia, kdy prodávalo státní dluhopisy s kratší dobou splatnosti za účelem maximálního využití mimořádně příznivých tržních podmínek, opět přibližuje ke střednědobému cíli splacení do šesti let.

I po skončení intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny tak ministerstvo prodává státní dluhopisy s dobou splatnosti do pěti let se záporným výnosem. Investoři si tedy za možnost koupit si státní dluhopisy sami dokonce připlácejí. Za první pololetí roku tak získalo více než miliardu korun.

"Celkové čisté příjmy z řízení likvidity státní pokladny a prodeje státních dluhopisů za záporný výnos tak dosáhly v prvním pololetí roku 2017 výše 1,1 miliardy korun, což je přibližně o 0,2 miliardy korun více než za celý rok 2016," uvedli úředníci.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) uvedl, že také díky těmto dodatečným příjmům státního rozpočtu mohl jeho úřad dát více peněz na některé vládní priority. "Od 1. července 2017 tak mohlo dojít ke zvýšení služebních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů o 10 procent, ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců v kultuře a nepedagogických pracovníků ve školství o 9,4 procenta či sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách o 23 procent,“ dodal Pilný.