Obyvatelé mají vedení radnice poradit, jak se postavit k hazardu, zda vybudovat hospic, dvojici parkovacích domů, privatizovat byty nebo za 150 milionů korun zrekonstruovat stadion Ďolíček.

Překvapivý tah je to proto, že až dosud se na Praze 10 žádné místní referendum nekonalo. A zatímco starosta hovoří o „průkopnickém" kroku, místní z občanských iniciativ mají jasno: je to prý jen snaha odvrátit pozornost od toho, co obyvatele alespoň podle petice, kterou podepsalo téměř 10 tisíc lidí štve nejvíc, stavby nové radnice za miliardu korun.

Součástí starostou navrhovaných referend sice otázky vztahující se ke stavbě nové radnice jsou. Mezi nimi i otázka reflektující hlavní požadavek signatářů petice, aby radnice nestála více než 500 milionů korun včetně DPH (byť částka nezahrnuje nákup pozemků).

Ale protože starosta rozložil referendum do tří termínů a pro to nejsledovanější, o radnici, vybral nejméně atraktivní datum druhého kola doplňovacích voleb do Senátu, hovoří dokonce o pokusu starosty „ukrást referendum".

„Starosta chce lidi zmást"

„Vzít některé naše otázky, přiřadit k nim další a celé to naředit na několik termínů, přičemž to nejpodstatnější téma se schová na termín druhého kola senátních voleb, je krádež a naprosté znehodnocení toho, o co jsme usilovali," říká aktivní obyvatelka Prahy 10, zakladatelka spolku Útulné Strašnice Ivana Mádrová.

Starostovi Zoufalíkovi, který na poslední schůzi zastupitelstva prohlásil, že „přijímá požadavky petentů za své", podle ní vůbec nejde o to vyslyšet přání lidí z petice, aby stavba radnice nebyla předražená. „Jde mu hlavně o to lidi zmást, aby k tomu nejdůležitějšímu referendu nepřišli."

Jak radnice k otázkám přišla?

Referendum, jak ho starosta hodlá v pátek navrhnout, je podle ní sestavené od základu špatně. „Na termín prvního kola senátních voleb je tam třeba téma nulové tolerance hazardu. To je přitom otázka, která se na zastupitelstvu řešila snad jen jednou.

Úplně absurdní jsou pak otázky ke stavbě parkovacích domů ve třetím referendu. Praha 10 teď jedno parkoviště, u stadionu Bohemians, prodává, a chce se ptát lidí, zda stavět jiná? Nejsou k tomu žádné podklady. A tyto otázky jsou zahrnuty na termín komunálních voleb. Zatímco téma, kvůli kterému lidé podepisovali petici, je posunuto k termínu, u něhož lze očekávat nejnižší volební účast," říká Mádrová.

Starosta se brání, že témata „nejsou vycucaná z prstu." Radnice v červenci podle Zoufalíka rozeslala všem občanům Prahy 10 dopis, ve kterém se dotazovala na témata, která by do referenda mohla zařadit.

Stovky podnětů

Mluvčí městské části Jan Charvát na dotaz Pražského deníku zaslal několik dokumentů, které prý vyplývají z výsledků starostovy ankety. Dokumenty sice u každého tématu referenda uvádí argumenty a odhad nákladů, zdůvodnění jsou však velmi obecná.

Součástí přílohy navzdory tomu, že Praha 10 podle textu obdržela od obyvatel „stovky podnětů", nejsou žádné konkrétní připomínky obyvatel či jejich statistické zhodnocení.

Vyhodnocení ankety se omezuje na jediný odstavec, ve kterém je uvedeno, že „zásadními tématy byla problematika vybudování vhodných prostor pro fungování ÚMČ Praha 10, problematika parkování na území městské části Praha 10, problematika oprav komunikací, problematika bezpečnosti občanů ve veřejném prostoru a problematika regulace hazardu. Mezi zásadní témata patřilo rovněž možné pokračování privatizace a rozšíření sociálních služeb."

Část zastupitelů, mezi nimi i z řad koaliční Desítky pro domácí, si navíc už minulý týden stěžovala, že výsledky ankety a otázky referenda starosta se svými kolegy údajně vůbec neprobral.

„Znění bodů jsme se dozvěděli deset minut před zastupitelstvem," říkal lídr Desítky pro domácí Jiří Vrba. Jeho hnutí hodlá prý na dnešním zastupitelstvu hlasovat opět proti starostově návrhu.

„Chtějí jen znechutit lidi"

Mluvčí Prahy 10 s kritikou nesouhlasí. Městská část podle něho naopak dělá „průkopnický krok."

„Když jsme začínali s elektronickými aukcemi, také nám to řada kritiků otloukala o hlavu a teď je to vzorem," tvrdí.

Nezávislý pozorovatel, politolog a vysokoškolský pedagog Petr Just na dotaz Pražského deníku zareagoval, že referendum, ve kterém političtí představitelé občanům předají větší množství otázek, je například v USA zavedeným prvkem demokracie.

„V tomto smyslu mi na záměru Prahy 10 nepřijde nic špatného. Standardním krokem by ale bylo, kdyby všechny otázky byly součástí referenda v termínu komunálních voleb. Zařazení referenda o radnici na termín druhého kola, navíc doplňovacích voleb do Senátu, skutečně může vyvolávat pochybnosti o možné snaze problém rozmělnit."

Podobná situace už tu jednou byla

Právě před tím varuje občanský aktivista Jan Čižinský. Učitel gymnázia a současný kandidát do zastupitelstva za KDU-ČSL, který se před necelými dvěma lety dostal na Praze 7 do velmi podobné situace jako dnešní protestující na Praze 10. Také mu se nelíbilo, že chce městská část utratit přes miliardu korun za novou radnici.

A tak začal shánět podpisy pro konání referenda, které se nakonec i přes odpor radnice a stížnosti k soudu konalo a zastupitele zavázalo srazit náklady na 500 milionů korun.

„Je to stejný případ jako u nás. Zastupitelé vyhlašují referenda jako na běžícím pásu, aby znechutili lidi a odvedli pozornost od toho, které se týká obří investice na stavbu radnice," řekl Pražskému deníku Čižinský.

Ten referendum vnímá jako „záchrannou brzdu". „I proto má přísné kvórum 35 procent voličů, aby se v něm rozhodovalo skutečně jen o těch nejzávažnějších otázkách městské části. Pokud tedy někdo pořádá referendum o 15 otázkách, nazval bych to zneužitím tohoto institutu, je to jasný pokus torpédovat to důležité," tvrdí Čižinský.

Mluvčí Jan Charvát uklidňuje, že i kdyby k referendu nepřišlo minimálně požadovaných 35 procent voličů, „vedení radnice bude k výsledku přihlížet." Připouští však, že vzhledem ke krátkému času, který současným zastupitelům do komunálních voleb zbývá, už by výsledek referenda byl spíše odkazem pro ty, co do úřadu nastoupí po volbách 10. a 11. října.

O čem mají lidé na Praze 10 rozhodnout?

1. referendum
Otázka č. 1: Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu na Praze 10?

2: Souhlasíte s tím, aby finanční prostředky určené k financování mládežnického sportu, které v případě nulové tolerance hazardu nebudou příjmem rozpočtu městské části Praha 10, byly ve stejné výši vynaloženy k řešení uvedené problematiky z rozpočtu městské části Praha 10?

3: Souhlasíte s vybudováním hospice na území městské části Praha 10 z prostředků městské části Praha 10?

Referendum se má konat během prvního kola senátních voleb na Praze 10 tj. 19. a 20. září.

2. referendum
1: Souhlasíte s tím, aby náklady na výstavbu sídla Úřadu městské části Praha 10 zahrnující pořízení pozemků potřebných pro výstavbu byly omezeny částkou 500 mil. Kč bez DPH?

2: Souhlasíte, aby základním hodnotícím kritériem v zadávacím řízení na pořízení sídla Úřadu městské části Praha 10 byla ekonomická výhodnost nabídky a dílčím kritériem s nejvyšší vahou byla nabídková cena?

3: Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 10 ze svého rozpočtu zrekonstruovala stadion Ďolíček za maximální částku 150 mil. Kč bez DPH?

4: Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na rekonstrukci nebo pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 10 byly omezeny částkou 500 milionů Kč včetně DPH a případných úroků?

5: Souhlasíte s tím, aby dosavadní proces výběru sídla Úřadu Městské části Praha 10 byl zrušen?

6: Souhlasíte s tím, aby byly hodnotícími kritérii pro konečný výběr sídla Úřadu Městské části Praha 10 ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 10?

7: Jste pro to, aby na řešení sídla Úřadu Městské části Praha 10 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?

Referendum se má konat během druhého kola doplňovacích voleb do Senátu 26. a 27. září. V případě, že by se ve volbách rozhodlo už v prvním kole a druhé se tedy nekonalo, referendum se koná jen v jednom dni 26. září.

3. referendum
1: Souhlasíte s pokračováním privatizace bytů svěřených městské části Praha 10 oprávněnými nájemci bytů?

2: Souhlasíte s řešením problematiky bezpečnosti dětí v základních a mateřských školách a bezpečnosti ochrany majetku občanů ve veřejném prostoru městské části Praha 10 formou kamerového systému napojeného na pult centrální ochrany městské části Praha 10 včetně propojení na Policii České republiky a Městskou polici Hl. m. Prahy?

3: Souhlasíte, aby městská část Praha 10 i nadále z vlastního rozpočtu nad rámec svých zákonných povinností poskytovala Hl. m. Praze a TSK Praha finanční prostředky na financování oprav a údržby veřejných komunikací ve vlastnictví Hl. m. Prahy?

4: Souhlasíte, aby městská část Praha 10 vybudovala parkovací dům na Francouzské ulici a dotovala jeho budoucí provoz tak, aby parkování v něm bylo dostupné všem občanům městské části Praha 10?

5: Souhlasíte, aby městská část Praha 10 vybudovala parkovací dům na Vršovické ulici a dotovala jeho budoucí provoz tak, aby parkování v něm bylo dostupné všem občanům městské části Praha 10 a iniciovala odpovídající změnu územního plánu hl. m. Prahy?

Referendum se má konat v termínu komunálních voleb 10. a 11. října.