Po letitých diskusích udělili pražští úředníci v červnu 2017 stavební povolení k obnově mariánského sloupu. Cesta byla otevřená. V září se ovšem po emotivním jednání pražského zastupitelstva vše změnilo.

Stavební povolení ano, zábor ne

Zastupitelstvo nařídilo Radě hlavního města Prahy učinit všechny právní kroky k rozvázání smluvních závazků týkajících se povolení stavby sloupu a k odnětí souhlasu Prahy s jeho umístěním na náměstí.

close Spor o mariánský sloup. INFOGRAFIKA. info Zdroj: Redakce zoom_in

Sloup následně nedostal od Technické správy komunikací povolení k záboru místa, které je k instalaci díla nutné. "Je to nelogické a ze správního hlediska protiprávní," řekl k administrativním obstrukcím sochař nového sloupu Petr Váňa.

Petice nepomohla

K obměkčení politiků nepomohla ani petice s 15 tisíci podpisy lidí, kteří mariánský sloup chtějí na Staroměstském náměstí vidět. Zábor místa ke stavbě bývá obvykle pouze formalita. Iniciátoři obnovy sloupu ovšem narazili právě zde. TSK zábor zamítla s odůvodněním, že si Rada hl. m. Prahy nepřeje instalaci sloupu.

Politická vůle tedy zasáhla do plánů postranními vrátky. To si ale nechce nechat líbit Společnost za obnovu mariánského sloupu, která připravuje vše k podání správní žaloby na TSK.

"Jejich konáním vznikla škoda nejen nám, ale i městu a všem lidem, kteří pracovali na realizaci sloupu. Město mělo získat sochu darem. Sochaři a kameníci na ni získávali materiál a pracovali na ní 20 let. Dokážete si představit, kolik to je profinancovaných peněz?" komentuje situaci čestný předseda Společnosti Václav Dajbych.

Spor o obnovu sloupu může v tuto chvíli rozhodnout soud nebo primátorka Adriana Krnáčová. Členové Společnosti na ni apelovali otevřeným dopisem z 21. dubna, ve kterém mimo jiné stojí: "Paní primátorko, pokud podepíšete ten zábor a na konci vašeho funkčního období bude mariánský sloup postaven, zapíšete se zlatým písmem do dějin novodobých pražských primátorů."

Přesto se stále neví, zda bude mariánský sloup na Staroměstském náměstí stát. Kopie původního sloupu je ale již vysochaná a připravená k instalaci.

Sloup ano, či ne?

Obnova mariánského sloupu vzbuzuje emoce i mezi širokou veřejností. Na jeho podporu i proti němu vznikly dvě petice. Odpůrci vnímají sloup jako symbol vítězství katolicismu nad "kacířským" českým královstvím a politickým a ideologickým znamením poroby českého národa Habsburky. Jeho instalaci proto považují za zcela zbytečnou, urážlivou a nevhodnou pro místo, na kterém byli po bitvě na Bílé hoře potupně popraveni přední představitelé české šlechty a měst.

Zastánci sloupu naopak vnímají v jeho obnově smíření a přijetí české historie. "Jde o tři památky, které byly kdysi vedle sebe. Mariánský sloup, pomník mistra Jana Husa a nedávno obnovený utrakvistický kalich na Týnském chrámu. Až budou moci být opět vedle sebe, nastane souznění třech duchovních proudů, které se prolínaly českou minulostí," domnívá se sochař Váňa.

Dav ho zničil

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl stržen 3. listopadu 1918 rozbouřeným davem, který ho považoval za symbol nenáviděného rakousko-uherského mocnářství. Málokdo si tehdy vzpomněl, že byl postaven jako poděkování Panně Marii za ochranu Prahy během švédského obléhání za třicetileté války a měl pramálo společného s neoblíbenými Habsburky.