Celé léto tak po nich nebudou chodit turisté, ale dělníci. Náhradní trasu, která spojuje Hrad s Malou Stranou ale najdou lidé nedaleko. Mohou si dokonce vybrat ze dvou variant.

Oprava po 30 letech

Jedna z nejvyužívanějších cest na Pražský hrad již opravu nutně potřebovala. „Pata jižní zdi je vlivem věku i povětrnostních podmínek značně porušena. Na některých místech se na tom podepsala i neexistence odvodnění. Vlhkost se tak dostávala do základů zdí,“ informovala Deník Katka Mašková, která má na stavbě technický dozor.

V rámci rekonstrukce budou osazeny nové odvodňovací žlaby a obnovena bude dešťová kanalizace. Jižní zeď je sanována, samotné schodiště bude předlážděno a jednotlivé stupně budou vyrovnány. Stavební práce vyřadí schody z provozu až do konce října. „Schody se naposledy opravovaly před třiceti lety. Byly zavřené dva roky, a to se pouze předláždily,“ pokračuje Mašková.

Staré zámecké schody

Staré zámecké schody vedou od předhradí Pražského hradu, konkrétně od východní hradní brány v prostoru nazývaném Na Opyši, na malostranský Klárov. Měří přibližně 150 metrů a byly zde vybudovány již v 16. století. Současná podoba čítající 121 kamenných schodů je z let 1835 až 1837, kdy byly rekonstruovány. Název Staré zámecké schody je oficiálně používán od roku 1829 a je patrně odvozen od Staré cesty, která již v 9. století vedla souběžně na Pražský hrad. Schody lemují po obou stranách zdi a patří mezi nejkouzelnější místa Prahy. Svou romantičností inspirovaly i českého vlastence a písničkáře Karla Hašlera, umučeného německými okupanty, ke zlidovělé písničce Po Starých zámeckých schodech. Nyní slouží především turistům jako jedna z nejfrekventovanějších přístupových tras na Hrad.

Dohled památkářů

Veškeré stavební úpravy jsou pod bedlivým dohledem památkářů z Národního památkového ústavu. Musí být samozřejmě zachován celkový historický ráz schodiště, proto se například používá na opravy pouze vápenná malta a jen u paty zdi sanační hydrofobní omítka.

Na dlažbu, klasickou zmijovku, jsou používány růžové a modré kamenné kostky. Každé pole schodiště bylo architektem řešeno zvlášť, aby byla zachována historická autentičnost dlažby.

Dvě náhradní trasy

„Turisté mohou uzavřené schodiště obejít ulicí Na Opyši nebo přes Svatováclavskou vinici. Na náhradní trasu je upozorňují cedule s plánem ve třech jazycích na obou koncích schodiště,“ doplňuje Katka Mašková.

Stavba tedy nezpůsobuje turistům a návštěvníkům Pražského hradu větší komplikace, jak ostatně mnozí z nich potvrzují. „Uzavírka schodiště mne donutila zvolit jinou cestu, díky níž jsem objevila krásnou Svatováclavskou vinici, kterou jsem zatím neznala,“ říká například Jana Linhartová z Prahy 8, která právě sešla z Pražského hradu na Klárov.

Léta chátrající Svatováclavská vinice byla opravena a zpřístupněna teprve loni. Tento zapomenutý kout Hradu se nachází před hradní branou Na Opyši, na svahu nad Chotkovou silnicí a od Starých zámeckých schodů ji odděluje vysoká zeď.

Investorem oprav, které budou stát 15 milionů korun, je hlavní město Praha. Rekonstrukčních prací se zhostila firma INGBAU CZ.