Pražský deník každý druhý pátek přináší zkušenosti a rady odborníků z občanského sdružení Život 90, které již od roku 1990 pomáhá seniorům a jejich blízkým. Život 90 provozuje mimo jiné krizovou linku Senior telefon na čísle 800 157 157. Je bezplatná a přijímá hovory non-stop.

Radimovu manželku ale čeká delší pobyt v zahraničí, což představuje velkou komplikaci. Radim nebude mít dostatek času zvládnout své zaměstnání, dospívajícího syna i péči o otce. Hledá proto možnosti, kdo by mu na omezený čas s tatínkem pomohl.

Odlehčovací služby jsou určeny především seniorům, jejichž stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Služba pomáhá rodinám (tedy „odlehčuje" jim), které z různých důvodů nemohou svým seniorům poskytnout po určitou dobu potřebnou péči.

Pečujícím rodinám umožní takové odlehčovací pobytové centrum absolvovat např. dovolenou či vlastní léčení v nemocnici, protože jejich dlouhodobou starost přebírá dočasně kolektiv odlehčovacího centra.

Podpůrné pobyty

Osamělým seniorům nabízejí centra podpůrné pobyty například v období rekonvalescence, po návratu z nemocnice nebo za kalamitních situací. Odlehčovací službu lidé dále využívají, když probíhá rekonstrukce bytu, během rehabilitace po operacích, rehabilitace vedoucí k osamostatnění se po dlouhodobém pobytu v nemocnici, k nácviku sebeobsluhy nebo jako společensko-kulturní pobyt, který slouží lidem, kteří nemají rodinu a chtějí se podílet na společenském životě mezi vrstevníky.

Délka pobytu v odlehčovací službě je maximálně 3 měsíce, je ho ale možné i opakovat.

Odlehčovací pobytové centrum

Kolik stojí? Cena za pobyt je rozdělena podle vyhlášky 505/2006 Sb. do tří oblastí: pobyt: 160 korun za den, strava: 140 korun za den, v této částce jsou zahrnuta 3 hlavní jídla, a úkony péče: 120 korun za hodinu.

Jak vypadá? Přijďte se podívat! Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum Život 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1. Telefon: 601 559 580, email: pobyt@zivot90.cz.

Michaela Sladká, mluvčí občanského sdružení Život 90