Stovky aut v různém stádiu rozpadu blokují v Praze parkovací místa a hyzdí tvář města. V některých případech jsou automobily odstaveny tak nevhodně, že mohou zapříčinit dopravní nehodu. To se teď díky úpavě zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb hl. m. Prahy v návaznosti na novelu zákona o pozemních komunikacích změní.

„Jednotlivé městské části si dlouhodobě stěžovaly na stojící vraky v ulicích, které zbytečně zabíraly parkovací místa. Vítáme proto každý nástroj, který nám umožní problematiku efektivně řešit,“ prohlásil primátorův náměstek Petr Hlubuček.

Brzdou byly chyby v legislativě

Dosud asi největší překážkou v řešení svízelné situace s odstavenými vozy byla poměrně vágní definice pojmu vrak. Za autovrak bylo považováno vozidlo nezpůsobilé provozu, kterému chybí některé důležité části, ale jasnější specifikace definována nebyla. Nyní zákon pracuje s termíny odstavených silničních vozidel v rozporu s právními předpisy nebo technicky nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích.

„Chyby v legislativě způsobily ve městech neuvěřitelné hromadění nepojízdných aut v ulicích. Tato opuštěná auta, která už nikdy nikdo nepoužije, pak blokovala tolik potřebná parkovací místa pro rezidenty. Jsem rád, že došlo ke změně zákona, který nám to umožní nyní efektivně řešit. Pokud občané na nějaký vrak narazí, mohou ho nahlásit na Změňte.to. Jejich požadavek pak bude obratem předán k řešení,” uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Webová stránka a aplikace pro mobilní telefony zmente.to je nejrychlejší cesta, jak se lze aktivně zapojit do chodu města v oblasti dopravy. Odeslat podnět je rychlé a velmi jednoduché i přímo z ulice. V aplikaci se dá problémové místo nebo předmět lokalizovat na mapě, vyfotit a během chvilky odeslat. Havarijní stav se řeší okamžitě, v ostatních případech přijde odpověď nejpozději do 30 dnů.