„Věřím, že cestující ocení, že tato modernizace skončila o několik dní dříve a již mohou od pátku 6. dubna plně využívat tuto stanici. Ve východním vestibulu slouží nové výtahy a eskalátory již od listopadu. Nyní se nových eskalátorů dočkal i západní vestibul,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Vyšší bezpečnost, nižší náklady

„Pražské metro přepravuje denně rychle a spolehlivě miliony cestujících. Je to však obrovský mechanismus, který potřebuje udržovat v dobré kondici. Každá oprava znamená komplikace pro cestující, ale zároveň je nezbytná k tomu, aby vše fungovalo tak, jak jsou lidé zvyklí,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

Centrum Palmovka. Ilustrační foto.
Nová Palmovka bude. Jednání o dostavbě byla odblokována

„Rekonstrukce západního vestibulu ve stanici metra Palmovka se týkala zejména výměny celkem čtyř ramen pohyblivých schodů. Plně odpovídají požadavkům na moderní eskalátory s nižší energetickou náročností provozu, zvýšenou bezpečností a snížením požárního rizika,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva DPP Martin Gillar.

Rohan City - vizualizace.
Rohanský ostrov se promění k nepoznání. Developer zve veřejnost na vycházku

Modernizace dále spočívala ve výměně silových kabelů, rozvaděčů a systému automatizovaného řízení. Proběhla i modernizace slaboproudých zařízení,  elektrické požární signalizace, automatického odbavování cestujících, navádění nevidomých a slabozrakých (akustické + realizace vodících linií v dlažbě). Byly provedeny stavební a technologické úpravy ve služebních prostorech provozu metra a další související činnosti.

Náklady přes devadesát milionů korun

Ze stavebních prací lze jmenovat především úpravy nosných konstrukcí pro nové eskalátory, demolice původní a následně výstavba nové místnosti přepravního manipulanta včetně instalace nového ovládacího pultu stanice, repase a výměny poškozených obkladů a dlažeb, leštění nerezových prvků ve vestibulu, výměnu podhledových prvků s osvětlením v celém rozsahu vestibulu a podchodu. Plánovaný smluvní termín dokončení byl zkrácen o pět dní.

Stanice Palmovka. Ilustrační foto.
Vstup do metra Palmovka je uzavřen. Kvůli výměně eskalátorů

Celkové náklady této investiční akce ve východním vestibulu stanice metra Palmovka činily zhruba 93 milionů korun. Na tento projekt podal DPP v rámci 31. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR žádost o finanční podporu z fondů EU. Po jejím schválení tak s největší pravděpodobností obdrží DPP příspěvek ve výši až 22,6 milionu Kč.

O stanici metra Palmovka Stanice byla otevřena v roce 1990. Palmovka je stanice hloubená, založená v mělké jámě zhruba 12,4 m pod povrchem. Je dlouhá 203 m a má 10 m široké nástupiště, bez sloupů. Od 14. listopadu 2017 má stanice bezbariérový přístup.