„Věřím, že cestující ocení, že tato modernizace skončila o několik dní dříve a již mohou od pátku 6. dubna plně využívat tuto stanici. Ve východním vestibulu slouží nové výtahy a eskalátory již od listopadu. Nyní se nových eskalátorů dočkal i západní vestibul,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Vyšší bezpečnost, nižší náklady

„Pražské metro přepravuje denně rychle a spolehlivě miliony cestujících. Je to však obrovský mechanismus, který potřebuje udržovat v dobré kondici. Každá oprava znamená komplikace pro cestující, ale zároveň je nezbytná k tomu, aby vše fungovalo tak, jak jsou lidé zvyklí,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

„Rekonstrukce západního vestibulu ve stanici metra Palmovka se týkala zejména výměny celkem čtyř ramen pohyblivých schodů. Plně odpovídají požadavkům na moderní eskalátory s nižší energetickou náročností provozu, zvýšenou bezpečností a snížením požárního rizika,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva DPP Martin Gillar.

Modernizace dále spočívala ve výměně silových kabelů, rozvaděčů a systému automatizovaného řízení. Proběhla i modernizace slaboproudých zařízení,  elektrické požární signalizace, automatického odbavování cestujících, navádění nevidomých a slabozrakých (akustické + realizace vodících linií v dlažbě). Byly provedeny stavební a technologické úpravy ve služebních prostorech provozu metra a další související činnosti.

Náklady přes devadesát milionů korun

Ze stavebních prací lze jmenovat především úpravy nosných konstrukcí pro nové eskalátory, demolice původní a následně výstavba nové místnosti přepravního manipulanta včetně instalace nového ovládacího pultu stanice, repase a výměny poškozených obkladů a dlažeb, leštění nerezových prvků ve vestibulu, výměnu podhledových prvků s osvětlením v celém rozsahu vestibulu a podchodu. Plánovaný smluvní termín dokončení byl zkrácen o pět dní.

Celkové náklady této investiční akce ve východním vestibulu stanice metra Palmovka činily zhruba 93 milionů korun. Na tento projekt podal DPP v rámci 31. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR žádost o finanční podporu z fondů EU. Po jejím schválení tak s největší pravděpodobností obdrží DPP příspěvek ve výši až 22,6 milionu Kč.

O stanici metra Palmovka Stanice byla otevřena v roce 1990. Palmovka je stanice hloubená, založená v mělké jámě zhruba 12,4 m pod povrchem. Je dlouhá 203 m a má 10 m široké nástupiště, bez sloupů. Od 14. listopadu 2017 má stanice bezbariérový přístup.