Roky plánovaný projekt plavební komory u Dětského ostrova s názvem Praha Staré Město překonal další překážku. Před nedávnem získal kladný posudek vlivu na životní prostředí, tzv. EIU. Okolním obyvatelům se ale projekt nelíbí. Negativně se k celé věci staví i vedení Prahy 5.

Místní jsou proti, vodní cesty pro

Zdymadlo má přiléhat k pravé straně Dětského ostrova a jeho cílem bude ulehčení vytížené komoře PrahaSmíchov, jíž ročně propluje průměrně 25 tisíc lodí. Nová komora by měla pokrýt přes 8 tisíc lodí. Kvůli stavbě se vytvořily dva tábory. Na jedné straně stojí místní spolek Zdravý rozum a vedení Prahy 5. Jedním z jejich argumentů je, že Smíchov další zdymadlo nepotřebuje. „Veřejný zájem či prospěšnost jsou téměř nulové. Další potenciální poškození životního prostředí je naopak zřejmé,“ popsal stanovisko spolku Miroslav Čacký.

Radnice má zase potíž s velkolepostí projektu. Navíc se mezi Smíchovskými objevuje strach, že by se z Vltavy kvůli nové komoře stala dálnice. Na druhé straně stojí Ředitelství vodních cest (ŘVC). Podle něj se ale množství lodí na Vltavě nezmění.

Projekt prý nebude mít vliv na své okolí

„Zvýšení provozu neočekáváme. Naopak dojde k omezení čekání lodí, takže se naopak proces plavby zjednoduší a vypouštění škodlivin ze stojících lodí klesne,“ vysvětlil mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Ze stolu tak smetl i druhý argument místních, a tím je zatížení životního prostředí na Smíchově, zejména hlukem a vlivem na ovzduší. Podle ŘVC totiž projekt žádný negativní vliv na své okolí mít nebude.

„To podrobně analyzoval proces EIA a žádné významnější zatížení území se neočekává,“ vysvětlil Bukovský. Pro nové zdymadlo se už dříve navíc vyslovila první městská část, a to kvůli čekacím dobám před stávající smíchovskou komorou.

Problém jménem Dětský ostrov

Do konfliktu by se stavba mohla dostat také s plány týkajícími se samotného Dětského ostrova. V nejbližších měsících by se totiž mělo začít s jeho opravou. V plánu je na místo nalákat zejména mladší ročníky, a to sportovištěm či parkem. „Kvůli stávající komoře už tak část řeky nemůže sloužit rekreaci, pokud se vybuduje komora i z druhé strany ostrova, bude to likvidační,“ dodal Homola. Kromě toho by byl zásah do ostrova dvojí. Poté co ny-ní projde opravou, musel by čelit zásahům kvůli stavbě komory. Došlo by třeba na kácení dřevin. Odpůrci mají na boj čas. Projekt komory se totiž dostal do skluzu. Stavět se nezačne dříve než v roce 2020.