Mezi návštěvníky stanu s pěti provizorními ordinacemi bylo 65 procent žen, což odpovídá celosvětovým statistikám, které ukazují, že v prevenci melanomu jsou opatrnější ženy. Průměrný věk návštěvníků byl 52 let. Nejmladšími vyšetřenými byla dvouletá dvojčata a nejstarším byl muž z Kutné hory, kterému je 92 let.

Podle organizátorů se zájemci o vyšetření při tomto způsobu vyhledávání rizikových pacientů oprostí od určitých zábran, které je odrazují od návštěvy nemocnice nebo ordinace. Zdá se, že tento přístup je z psychologického hlediska pro preventivní akce vhodný, protože lékař prolomí pomyslnou bariéru a přiblíží se pacientovi.

Ročně je v Česku zjištěno zhruba 1500 melanomů, z nichž více než polovina vzniká v místech mateřských znamének. Každý člověk by si měl občas zkontrolovat svá znaménka, pokud zjistí třeba jen drobnou změnu, měl by se nechat vyšetřit. Ideální je, když dermatolog může znaménko odstranit již v počátečním stádiu, kdy se začíná měnit ve zhoubný nádor, ale ještě není natolik rozvinuté, aby mohlo založit dceřiná ložiska.