Stav obou libeňských budov, stojících nedaleko mostu Barikádníků, je velmi špatný. Od roku 1997 do roku 2009 obývali vilu Miladu squatteři. Poté na ní byly prováděny jen základní zabezpečovací práce, a objekt tak dále chátral.

Dojde na bourání?

Rozlehlý dvouhektarový pozemek s dvojicí vil brzy přejde do vlastnictví Karlovy univerzity. Ta ho koupila přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za 57 milionů korun. „Nemovitosti jsou stále ve vlastnictví ČR. Doposud totiž neproběhl zápis v katastru nemovitostí na univerzitu,“ vysvětluje Václav Hájek, mluvčí nejstarší vzdělávací instituce u nás.

Až se tak stane, může vysoká škola objednat stavebně-historický průzkum. Na základě něj se pak rozhodne, jak s Miladou a Miluškou naloží. Ve hře je nejen rekonstrukce, ale i bourání. Jasno by mělo být do konce roku.

Běh na dlouhou trať

Škola se bývalý squat snažila získat několikrát. Nejblíže k tomu měla v roce 2010, kdy tehdejší vlastník vyhotovil darovací smlouvu v její prospěch. Ministerstvo financí se ovšem postavilo proti převodu.

A proč vlastně univerzita o vily tak stála? Nacházejí se totiž poblíž kolejí 17. listopadu. Pozemky tak mohou být sceleny a vytvoří jeden velký areál.

„Studie z roku 2012 počítá s tím, že zde dojde k vybudování dalších prostor pro výuku, ubytování, sport a relaxaci,“ přibližuje Hájek. Na místě má vzniknout zázemí pro lékařské fakulty a Fakultu humanitních studií. Mluví se o i budování geoparku, naučné stezky a tenisových kurtů.

Půjde každopádně o běh na dlouhou trať „Zařazení akcí k realizaci bude možné až po roce 2027,“ upozorňuje Hájek. Proměnu zanedbaného území má podle představ univerzity zaplatit z větší části stát.