Nyní do vyjednávání o termínu vstoupil správce stavby a navrhl Technické správě komunikací (TSK) termín ukončení letošních oprav 10. října. Správce stavby, kterým je sdružení firem pod vedením IDS, Contract Managment a VIS, je mimo jiné jakýmsi mediátorem, tedy prostředníkem mezi TSK a stavební firmou.

"Správce stavby po prověření veškerých podkladů předložil návrh termínu ukončení stavebních prací, které omezují dopravu na Barrandovském mostě, a to do 10. října 2022. TSK vidí i v tomto termínu rezervy a bude se správcem stavby dále jednat o jeho zkrácení," uvedla Lišková.

Původně měly práce skončit 2. září. Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto o 27 dní do 29. září, a nyní tak jde o další posunutí termínu.

"Posunutí termínu je způsobeno zejména nepředvídatelnými fyzickými podmínkami, které se objevily během rekonstrukce a které jsou podle smlouvy rizikem objednatele. Z této skutečnosti vyplynula celá řada změn projektové dokumentace, k provedení těchto variací nad rámec původního zadání jsme obdrželi pokyny objednatele," uvedla mluvčí firmy Porr Jana Mašínová.

Definitivní termín by měl být znám v následujících dnech, kdy se k němu vyjádří stavebník a následně přednese závazné rozhodnutí správce stavby.

Pět milionů za první den

Ve hře jsou i smluvní pokuty, které by mohla TSK po stavební firmě chtít. Porr si ale podle své mluvčí není vědom, že by porušil smlouvu a měl by být pokutován. Podle magistrátu činí smluvní pokuta za první den zpoždění až pět milionů korun.

Barrandovský most je významným dopravním uzlem spojující dva břehy Vltavy, po termé projede přes 140 tisíc aut denně. Zprovozněn byl v roce 1983, od té doby se však zásadní rekonstrukce nedočkal. Oprava je nutná kvůli vysloužilé izolaci mostu. Do konstrukce zatéká a korodují předpjatá lana. Opravy jsou rozdělené do celkem čtyř etap a veškeré práce by měly skončit v roce 2025. V průběhu oprav nebude most nikdy úplně uzavřen, ale vždy jen jeden jízdní pruh v každém směru. Celkové náklady se vyšplhají na téměř 600 milionů korun.

Přípravy na rozsáhlou stavbu byly velké. Posílené jsou linky tramvají, autobusů i vlaky. Vznikl také nový přívoz P3, který jezdí v pracovní dny mezi Lihovarem a Dvorci. U mostu také byly v pohotovosti odtahové vozy, aby případná nehoda blokovala provoz co nejkratší dobu.

Během léta byla na stavbu nasazena i třetí, noční, směna dělníků. Ani to však nevedlo k dodržení původního zářiového termínu. Na stavbě pracovalo kolem 60 až 70 dělníků, podle Martina Řediny z firmy Porr jich po nasazení třetí směny je skoro sto.