Získala územní rozhodnutí pro nadjezd. „Pokračujeme v přípravě mimoúrovňového křížení frekventované trati Praha – Beroun a v polovině roku 2022 chceme vypsat soutěž na realizaci,“ uvedla Správa železnic na twitteru. Podle stránek Lepší Chuchle již nabylo právní moci.

Správa železnic prosazovala dlouhodobě zrušení přejezdu a nahrazení nadjezdem, tuto variantu schválila i centrální komise při ministerstvu dopravy. Podle odhadů z dopravního modelu by totiž ve špičce mohly být závory na přejezdu dole 52 minut z hodiny. Místním tak reálně hrozilo, že budou „odříznuti“ od Prahy. Prodloužily by se jízdní řády městských autobusů, které sem jezdí ze Smíchova, i dojezd vozidel Integrovaného záchranného systému. Druhou stranou ze Slivence totiž neprojedou velké hasičské vozy.

Spor se nevedl o to, zda přejezd zachovat, či nikoli, ale jaké řešení zvolit. Velká Chuchle byla rozdělena tím, zda má vzniknout podjezd, či nadjezd. Proti nadjezdu vystupovala dlouhodobě starostka městské části Lenka Felix, která tlačila variantu s podjezdem. Odvolávala se na to, že varianta s podjezdem byla posvěcena už usnesením zastupitelstva v předchozím volebním období. Na jaře letošního roku ale zastupitelé městské části starostku odvolali.

Pro nadjezd byla část obyvatel, kteří se sdružili ve spolku Lepší Chuchle. "Podařilo se dosáhnout důležitého úspěchu. Územní rozhodnutí nabylo právní moci zejména díky tomu, že městská část stáhla odvolání proti nadjezdu a proti rozhodnutí o připojení budoucího nadjezdu na pozemní komunikaci. Kdyby se nám vytrvalým tlakem na zastupitelstvo zpětvzetí odvolání nepodařilo, stavba nadjezdu by byla i nadále blokována," radují se na svém webu signatáři výzvy Lepší Chuchle.

„Zařazení nadjezdu do stavby Smíchov – Radotín je reálné, pokud se stavební povolení podaří získat nejpozději v průběhu roku 2022,“ uvedl v dubnu mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. To by se nyní mohlo povést.

Podle Správy železnic je současná situace na přejezdu neúnosná a nejbezpečnější by bylo mimoúrovňové řešení. „Tehdejší starosta Chuchle nám řekl, že máme zpracovat jak variantu nadjezdu, tak i podjezdu. Nechali jsme tedy zpracovat obě varianty a dali je do povolovacího procesu. Z něho vyplynula negativní stanoviska k podjezdu od Technické správy komunikací, policie a silničního správního úřadu. Souhlasili pouze s nadjezdem. Pak jsme spočítali cenu. Nadjezd 380 milionů, podjezd 580 milionů,“ popsala Správa železnic loni v březnu na svém facebookovém profilu, kde toto téma aktivně otevřela.