Výtoňský most je součástí frekventovaného železničního spojení smíchovského a hlavního nádraží a hraje důležitou roli jak v pražské příměstské dopravě, tak i pro dálkové vlaky ze západu Čech.

Kvůli havarijnímu stavu mostu po něm může v součastnosti projíždět v jednu chvíli pouze jeden vlak a pouze za snížené rychlosti. Proto Správa Železnic (SŽ) navrhla nynější most zbourat a postavit nový. Tento návrh má ale několik odpůrců a to jak z řad Pražanů, tak některých odborníků.

O zachování železničního mostu na Výtoni usilovalo také Centrum světového dědictví UNESCO, napsalo o tom v dopise českému ministerstvu kultury. Důvodem je podle centra fakt, že most je důležitou součástí panoramatu Prahy a jeho význam je daný i jeho prohlášením za kulturní památku ČR.

Správa železnic (SŽ) již v minulosti neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu, což ministerstvo kultury odmítlo. Podle SŽ ale vybudování nového tříkolejného mostu přinese nejen zvýšení jeho kapacity, ale také opětovné zavedení vyšší traťové rychlosti.

Projíždějící vlaky by navíc měli dělat v budoucnosti menší hluk, což ocení předvším obyvatelé z okolí. Na nové stavbě by navíc vzniklo další bezbariérové přemostění Vltavy a současně dojde k propojení hned několika cyklotras napříč Prahou. Novinkou má být také nová zastávka Praha - Výtoň, ve které bude přímý přestup na tramvaje.

„Správa železnic musí v souvislosti s dalším osudem mostu na Výtoni jednat s péčí řádného hospodáře. Proto pokračuje v přípravě projektu. Zároveň však nadále řeší otázku památkové ochrany mostu. Proto se už uskutečnilo setkání se zástupci Centra kulturního dědictví UNESCO a jejich technické složky ICOMOS International. Tím Správa železnic otevřela vzájemný dialog, jehož součástí bude i návštěva zástupců UNESCO v Praze," sdělila mluvčí Správy Železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

Letos se celý záměř navíc podrobí posouzení vlivu na kulturní dědictví, Heritage Impact Assessments (HIA). SŽ bude v České republice první organizací, která se do toho procesu pustí. „Výsledkem bude klíčový dokument i z pohledu UNESCO.  Ve spolupráci s pražským magistrátem také finišuje výběr lokality pro umístění původní mostní konstrukce," dodala mluvčí.