Tunely budou za tři roky jediným místem na koridoru z Prahy na jih Čech, které neprošly modernizací. Nedávno zahájené vylepšení trati v úseku z Hostivaře do Vršovic vede až k jižním portálům tunelů, samotné podzemní spojky se ale netýká. „Jejich stav není dobrý a musí dojít k rekonstrukci. Proběhne ale nejdříve za tři roky,“ řekl náměstek pro modernizaci dráhy SŽDC Mojmír Nejezchleb.

SŽDC podle mluvčího Marka Illiaše už zadala zpracování záměru projektu. „Jeho hlavním cílem je definovat investiční náklady a posoudit ekonomickou efektivnost daného záměru. Odevzdání záměru projektu předpokládáme ke konci letošního roku,“ řekl Illiaš.

Omezení provozu kvůli rekonstrukci ve vinohradských tunelech může přinést velké problémy. Tunely jezdí nyní nejen vlaky směrem na Benešov a Beroun, ale také se jimi naváží vlakové soupravy z odstavného nádraží v Michli.

Lávka prpojí hlavní nádraží a Vinohrady

Ještě dříve ale u severních portálů tunelů před vjezdem na hlavní nádraží mohou nastat jiné úpravy. SŽDC letos představila plán na vybudování lávky z hlavního nádraží na Vinohrady. Většina nádraží leží na území Vinohrad, paradoxně se ale z této čtvrti nedá na nádraží rozumně dostat. Někteří cestující proto riskují cestu kolem magistrály, kde chybí řádný chodník. To se má změnit.

„Nově bude vybudována lávka podél ulice Legerova propojující hlavní nádraží a Vrchlického sady s křižovatkou ulic Legerova a Vinohradská, bude ústit na začátku mostu nad tunely,“ dodal Illiaš.

Vinohradské tunely jsou 1,1 kilometru dlouhé, jde o soustavu celkem čtyř tunelů, i když od hlavního nádraží se vjíždí do tří. Jeden se ale později rozdvojí. Vznikaly postupně: první vznikl v roce 1871, poslední v roce 1989.