Obyvatelé okraje dobříčské průmyslové zóny asi před měsícem zaznamenali na pozemku podezřelé práce. „Protože jsme nebyli jako bezprostřední sousedé přizváni ke stavebnímu řízení, podali jsme podnět příslušnému úřadu. Na místě probíhaly práce bez jakýchkoli povolení," říká Romana Míková, která v obci žije. Místní lidé poté dostali od tamního úřadu znepokojivou zprávu. „Firma má v plánu vybudovat pyrolýzní jednotku na zpracování plastů z automobilového průmyslu," popisuje Míková.

Linka doposud nebyla spuštěna

Majitel pozemku, tedy společnost Freston, dovezené technologie vyzkoušela. Obyvatelé hlásili hustý dým valící se z komínu budovy, zápach po spálených plastech i gumě a hluk. Pyrolýzní jednotka je totiž od hranic pozemků s rodinnými domy vzdálená přibližně patnáct metrů. Místní následně podali podnět na Českou inspekci životního prostředí.

„Firma má záměr provozovat ve výrobní hale jednotku na výrobu pyrolýzního oleje z plastového granulátu. Linka doposud nebyla spuštěna," stojí v posudku inspekce s tím, že prozatím došlo jen na zkoušky těsnosti technologického zařízení.

Bude se spalovat nebo ne?

Společnost se nařčením obyvatel brání, podle jejího jednatele jsou informace o spalovně lživé. „Technologicky nejde o spalovnu, žádný plast se nespaluje," argumentuje Jan Marchal. „V průmyslové zóně vznikne projekt na zpracování druhotných plastových surovin ekologicky, kdy se plast bez přístupu vzduchu rozkládá na pyrolýzní olej, metan a uhlík," dodal. Z legislativního hlediska ale pyrolýzní zařízení spadají do kategorie spaloven.

Podle tvrzení jednatele by do ovzduší unikat nic nemělo, naopak by výroba měla být ekologická a chránit životní prostředí. „Jedná se o budoucnost, která vede k nízkouhlíkové energetice, to znamená minimální množství při produkci skleníkových plynů do atmosféry," popsal Marchal. Slova vedení firmy potvrdí, či vyvrátí nezbytné posudky týkající se vlivu na životní prostředí.

Spory o povolení

Ani v otázce stavebních prací se společnost s usedlíky neshodne. Veškeré práce s výstavbou měl na základě výpovědi jednatele firmy Marchala učinit už předchozí vlastník. „V současné době zde z naší strany probíhají pouze stavebnímu úřadu oznámené údržbářské práce," vysvětlil. Podle dobříčských ale firma už stavět začala. Navíc ze zápisu ze šetření vyplývá, že podle hasičů není hala provozovaná v souladu s povoleným užíváním.

O všem rozhodnou posudky 

Jak velký vliv na životní prostředí Dobříče i okolí může pyrolýza mít a jestli firma může jednotku v těsné blízkosti vesnice spustit, ukážou až další šetření. Nicméně nyní je nezbytné, aby firma získala náležitá povolení. Čeká ji tak stavební řízení, posudek z hlediska ochrany životního prostředí či například rozptylová studie. Bez nich nemůže spustit ani zkušební provoz.

Dobříčtí mezitím vytvořili nesouhlasnou petici, pod kterou se podepsala většina obyvatel. V současnosti také vzniká spolek, který bude proti zařízení dále bojovat. Zaměřit se chtějí nejen na životní prostředí, ale i hrozící emise hluku, prachu a zatížení místní dopravní infrastruktury.

Pyrolýza• termický proces založený na rozkladu organických látek působením tepla bez přístupu vzduchu
• technologie je v českém i evropském prostředí novinkou, jedná se prozatím o pilotní projekty