Už na začátku léta se Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského potoka ozvala prostřednictvím článku vodohospodáře Jaroslava Poupěte s výrazným varováním v úvodu textu, podle spolku ekologů fungujícího už od roku 1991 je jezírko ve vážném ohrožení.

Poupě jako důkaz přiložil i sérii fotografií a vyjmenoval údajné prohřešky magistrátních úředníků, případně městské firmy Lesy hl. m. Prahy. Právě ta podle jednoho z ochránců Prokopského potoka provedla v lednu 2016 neodborný zásah, kdy se její pracovníci pohrabali v napouštěcím a regulačním systému, jež přivádí vodu z filtru Dalejského potoka zhruba 300 metrů nad jezírkem.

Petra Fišerová, mluvčí pražských Lesů, napsala Pražskému deníku, že jezírko je do jejich správy zařazeno nově, ale Lesy hl. m. Prahy neprováděly žádné práce v širším okolí a ani přímo v blízkosti této vodní plochy, které by ohrozily množství či kvalitu vody v jezírku. V minulosti se pouze firma starala pouze o průběžný úklid okolí.

Redakce se proto obrátila na Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu a specialista vodních toků Jiří Karnecki odpověděl s upozorněním na začátku: „Předně musíme ohradit proti způsobu, jakým prezentuje tuto problematiku Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Na jejich informačních portálech jsou často uváděny zcela zavádějící informace. Závěry, které vyvozují, jsou ničím nepodložené spekulace prezentované jako vyjádření v uvozovkách odborníků.“

Ekologický zločin

A tak spor hned vyplaval na povrch. Na jedné straně vodohospodář Poupě tvrdí, že kvůli zmíněným téměř tři roky starým pracím nyní vtéká do jezírka nepatrná část přítoku a většina filtrované vody dnes bez užitku odtéká zpět do Dalejského potoka. Kvůli tomu ubylo vzácného ptactva či ryb.

Poupě byl podle zveřejněného textu v šoku letos 20. června, kdy na hladině Prokopského jezírka spatřil ostrůvky okřehku menšího, plovoucí vodní rostliny se schopností rychlé reprodukce. K jeho uchycení prý pomohlo letošní revitalizování horní části Prokopského potoka. „Tento, podle mne ekologický zločin", kdy magistrát bez odpovídajícího vodoprávního řízení zlikvidoval původní, dlouhodobě stabilizované koryto vodoteče, prostě nejsem schopen pochopit.“