„Mánes není a nemá být výhradně soukromým subjektem. Dnes se však podobným způsobem chová a současné umění pro něho plní pouze roli rukojmího, který nemá příliš jiných možností, než se vyjadřovat akcemi typu - Mánes krvácí!", píše spolek Skutek v prohlášení zaslaném ČTK.

Nadace se k celé záležitosti nechce vyjadřovat

Předseda správní rady nadace Petr Kuthan považuje za zbytečné záležitost obšírněji komentovat. „Nadace se k celé záležitosti nebude vyjadřovat. Nedošlo k poškození budovy a celou záležitost řeší policie. Jedná se spíše o intelektuální újmu," řekl Kuthan.

NČVÚ nebude podávat trestní oznámení. Červená barva ve Vltavě podle policie nebyla škodlivá a nezpůsobila žádné škody. Aktivisté vylitím barvy nikoho nepoškodili ani neohrozili na zdraví. Akcí chce Bolt958 podle svého vyjádření vyvolat debaty o využití Mánesa. Budovu s výstavní síní nechal koncem 20. let 20. století postavit Spolek výtvarných umělců Mánes, jehož prvním předsedou byl malíř Mikoláš Aleš. Soudy, které přiřkly budovu NČVÚ, neuznaly nástupnictví spolku Mánes, který obnovil svou činnost po roce 1989.

Kvůli finančně náročné rekonstrukci budovy je nadace zadlužená a komerční akce typu výstavy PlayStation, Ferrari anebo prodejna Reebok s tělocvičnou, proti kterým protestuje část výtvarné obce, jsou podlé Kuthana nutné k existenci galerie. „Nadace je zadlužená vinou předchozí správní rady, což tehdy nikomu nevadilo a nikdo neprotestoval," podotkl Kuthan.
Pokud by NČVÚ nesplácela dluh ve výši přibližně 120 milionů korun, budova Mánesa by propadla bance.

Podle spolku Skutek „nadace dlouhodobě jedná v rozporu s původní ideou spolkové činnost a nepodílí se na dění na umělecké scéně". Nadace čelila v minulých letech také kritice, že nehospodárně nakládá se svým majetkem, její správní rada není volena transparentně a nenechá mezi sebe vstoupit zástupce mladší generace výtvarníků.