Spolek Pankrácká společnost se proti stavbě podzemní dráhy odvolával do sedmi řízení, která příslušné úřady ohledně povolení stavby vedou. Ve skutečnosti ale spor prohrál. Nyní je totiž téměř jisté, že stromy se u budoucí stanice Olbrachtova budou kácet přibližně v původním rozsahu.

Spor se táhne od konce roku 2019, kdy se lidé žijící na rohu ulic Jeremenkova a Na Strži dozvěděli, že dva metry od domu budou mít po několik let staveniště, kvůli kterému padne k zemi přibližně stovka stromů před jejich bytovkou.

Pankrácká společnost, jež zastupuje část obyvatel z bytovky SVJ Kovařovicova, odmítla totiž přistoupit na dohodu s dopravním podnikem, jenž výměnou za stažení odvolání nabízel přepracování projektu. Plocha staveniště se měla výrazně zmenšit, nad stavební jámou měla také vyrůst hala proti hluku a prachu a lidé v bytovce by navíc dostali zdarma nová okna. Tyto změny měly stát 100 milionů korun navíc v rámci projektu za desítky miliard.

„Vzhledem k tomu, že spolek ani SVJ neakceptovaly naši nabídku, že bychom káceli pouze 33 stromů namísto 109 a zmenšili zábor staveniště a změnili způsob těžení, tak jsme projekční práce na této změně zastavili. Jediné, co jsme udělali, abychom jim vyšli vstříc, tak jsme omezili kácení o 20 stromů v blízkosti domu,“ popsal náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Předsedkyni spolku Marii Jelínkové náměstek také nabízel několik osobních schůzek, kde si kompromisy měli navzájem vyjasnit. „Schůzku s náměstkem odmítám, není o čem se bavit. Jediná možnost je podat odvolání,“ řekla Jelínková Pražskému deníku v červenci. Snahu o kompromis označuje za podvod. „Ve spisu se objevilo jen pár stažených stromů, jednalo se asi o osm stromů, které už neexistovaly nebo je nalomila vichřice. K žádné úpravě projektové dokumentace nedošlo,“ tvrdí nyní Jelínková. Podle Scheinherra plánoval dopravní podnik novou variantu do projektu zapracovat do konce července.

Pouze obstrukce, tvrdí náměstek

Kromě toho spolek nepochodil s odvoláním ohledně přestavby křižovatky ulic Antala Staška a Na Strži,v této věci ve prospěch Prahy rozhodlo ministerstvo pro místní rozvoj. Stavební povolení bylo vydáno 5. ledna, spolek ho zdržel téměř o rok. „Je to od nich jasné obstrukční chování, v té křižovatce se nic nekácí, nic se neničí, jen se vylepšují pěší trasy, přechody pro chodcea vznikne vstup do metra,“ řekl Scheinherr. „Obě tato povolení jsou ihned pravomocná a nedá se proti nim odvolat, je možný pouze přezkum u správního soudu, ten už ale nemá odkladný účinek na stavební povolení,“ vysvětlil náměstek.

Ten Jelínková také využije. „Žaloby budeme podávat proti meritorním rozhodnutím (rozhodnutí v dané věci soudem nebo správním orgánem, pozn. red.). Všechny orgány veřejné správy spolu kolaborují, spolupracují, přestože by tak činit neměly. Jediný, kdo to může objasnit, je soud,“ řekla Jelínková. A stavbu se bude opět snažit co nejvíce oddálit. „Žalobce může požádat o přiznání odkladného účinku ke správním žalobám. To my přirozeně budeme dělat,“ oznámila Jelínková. Dlužno uvést, že každý měsíc zdržení znamená zvýšení ceny o stovky milionů kvůli rostoucím cenám materiálů.

Spolek se odvolal i proti vydanému nepravomocnému stavebnímu povolení na hlavní stavbu metra, což by podle náměstka mohlo být vypořádáno v řádu několika měsíců, pokud však ministerstvo dopravy odvolání zamítne. „Jakmile přijde rozhodnutí, jsme připraveni zahájit stavbu,“ dodal.