Desetimilionovou „injekci“pro další fungování obecně prospěšné společnosti Praha olympijská, která se stará o přípravu metropole na pořadatelství letních her, schválili v úterý městští radní. Podle zastánců olympijské myšlenky společnost dosud hospodařila velmi úsporně a dotaci si zaslouží.

„Z padesátimilionového rozpočtu, který měla Praha olympijská letos k dispozici, utratila polovinu. Také proto rada rozhodla pro poskytnutí částky 10,9 milionu korun,“ hájil rozhodnutí radních Miroslav Sklenář, zástupce ředitele magistrátu a člen správní rady společnosti Praha olympijská.

Peníze budou použity na dokrytí závazků společnosti. Jedná se například o výplatu dlužných mezd, úhradu závazků dodavatelům zboží a služeb, náklady spojené s ukončováním pracovního procesu bývalých zaměstnanců. Součástí této sumy je i provozní rezerva ve výši 2 miliony korun. Podle schváleného rozpočtu na příští rok půjde z městské kasy pro společnost Praha olympijská ještě 15 milionů korun.

Příliš megalomanský podnik

„Od počátku jsem proti snahám kandidovat na pořádání olympiády v Praze. U příležitosti olympiády v Pekingu prosákla informace, že města pod pět milionů obyvatel na spořádání her nemají důvod pomýšlet. I primátor Pavel Bém tehdy uznal po skončení olympiády v Pekingu, že pokud se nezmění základní filozofie her, pak by jistě Praha nekandidovala,“ sdělila primátorova náměstkyně Markéta Reedová (SNK-ED), která pro přidělení deseti milionů Praze olympijské nehlasovala.

Podle ní ke změně filozofie her nikdy nedojde, protože megalomanská olympiáda vyhovuje sponzorům, ale i sportovcům či olympijskému výboru.

Místo olympijské Praha sportovní

„Je proto zbytečné utrácet další desítky milionů korun za činnost Prahy olympijské. Její činnost navrhuji přeměnit na Prahu sportovní, která by systematicky pracovala na tom, aby Praha nabízela kvalitní sportoviště pro širokou veřejnost,“ dodala Reedová.

Podle Karla Tejkala, který má ve společnosti Praha olympijská na starosti marketing, dosavadní snaha Prahy stát se kandidátským městem na pořadatelství letních her přispěla ke zviditelnění Prahy ve světě.

„V následujícím roce nás čeká analýza uchazečských dotazníků kandidátských měst pro rok 2016, musíme sledovat, jak se vybraná města v kandidátské fázi chovají,“ sdělil Tejkal a dodal, že město Praha počítá s tím, že bude kandidovat na pořadatelství her v roce 2020.

„Žádnému městu se nepodařilo uspět v kandidatuře hned napoprvé,“ doplnil Tejkal, který se zároveň domnívá, že v současné ekonomické krizi, může model ekonomicky úsporné olympiády, kterou chce Praha nabídnout, uspět.