Dohromady 67 procent účastníků posledního průzkumu odpovědělo, že je se svým životem spokojeno. Odpověď "velmi spokojen" ale zvolila menší část z nich, většina uvedla, že je "spíše spokojena". Neutrální odpověď "ani spokojen, ani nespokojen" si vybrala zhruba čtvrtina dotázaných a nespokojenost se životem vyjádřila jen přibližně desetina lidí.

Spokojenost se zvyšuje se stupněm vzdělání

Oproti předchozímu průzkumu z března letošního roku ani v meziročním srovnání se spokojenost výrazněji nezměnila. V delším časovém srovnání je ale podle CVVM patrný postupný nárůst spokojenosti od května 2013, kdy byl celkový podíl Čechů spokojených se životem pod 60 procenty.

Spokojenost se podle průzkumu zvyšuje například spolu se stupněm vzdělání, a naopak snižuje s rostoucím věkem. „Spokojenost s životem roste s klesajícím věkem, s rostoucím vzděláním a zlepšujícím se hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti," uvedli sociologové. CVVM provádělo průzkum letos v květnu, zúčastnilo se ho 1023 obyvatel České republiky starších 15 let.