Rodák z Prahy Klíma bývá ve světě vedle Milana Kundery a Bohumila Hrabala řazen k nejznámějším českým autorům. Mezi Klímova známá díla patří prózy Bezvadný den, Milenci na jednu noc, Loď jménem Naděje či Milenci na jeden den, povídky a romány Soudce z milosti, Má veselá jitra, Moje první lásky či novela Láska a smetí. Z polistopadového období pochází například román Premiér a anděl, několik souborů povídek nebo životopisná kniha o Karlu Čapkovi Velký věk chce mít též velké mordy, za kterou Klíma získal Cenu Franze Kafky.

Komplikovaný život v těžké době 

Tři a půl roku strávil Klíma v židovském ghettu v Terezíně, 14 let byl členem KSČ. V roce 1956 absolvoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor čeština a literární věda.

Na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967 spolu s některými dalšími kolegy odmítl kontrolu KSČ nad kulturou a kritizoval i existenci cenzury.

Spisovatel a novinář 

Ze strany byl vyloučen. V roce 1969 odjel do USA, aby na Michiganské universitě v Ann Arboru přednášel českou literaturu. Po svém návratu v roce 1970 byl vyloučen z organizací a zbaven možnosti publikovat.

Klíma působil v Literárních novinách, Literárních listech či Listech. V letech 1990 až 1993 byl předsedou českého centra mezinárodního PEN-klubu. Mimo jiné byl oceněn medailí Za zásluhy, Cenou Ferdinanda Peroutky, Cenou Karla Čapka, má jednu z cen Magnesia Litera a je také čestným občanem Prahy.

Čtěte také: Pouliční výstava připomene spisovatelku Ebner-Eschenbachovou